Khoa Học - Công Nghệ

Nghiên cứu, đào tạo, tư vấn trong lĩnh vực khoa học, công nghệ

Tìm hiểu thêm

Dịch vụ

STDIO Research

Dành cho doanh nghiệp.

Dựa trên nhu cầu doanh nghiệp để nghiên cứu, thiết kế chương trình đào tạo ngắn hạn và dài hạn.

Các chương trình đào tạo không chỉ chuyên sâu mà còn phù hợp với các sản phẩm thương mại.

STDIO Training

Dành cho cá nhân.

Công nghệ phát triển rất nhanh, chìa khóa là phải nắm được nền tảng vững chắc và phương pháp tự học.

STDIO Training tập trung đào tạo nền tảng, dựa trên C/C++ đào tạo vững căn bản, kỹ thuật lập trình, giải thuật và tư duy.

Bên cạnh đó, không thiếu những khóa học thiết kế kiến trúc phầm mềm, hệ thống dành cho các vai trò Leader, Architect của doanh nghiệp.

STDIO Content

Quảng bá thông qua nội dung.

Biên soạn, phát hành nội dung kỹ thuật với độ hoàn thiện cao mang lại nguồn tư liệu tham khảo hữu ích cho cộng đồng.

Các nội dung này còn là kênh quảng bá trong việc mang lại sự nhận dạng tốt cho các công nghệ, thương hiệu, sản phẩm, tuyển dụng trong dài hạn.

Quí doanh nghiệp cần đào tạo công nghệ thông tin?
Đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp.
  • research@stdio.vn
  • +84942111912

Nghiên cứu và đào tạo

STDIO cung cấp dịch vụ nghiên cứu, đào tạo trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và tập trung vào lĩnh vực lập trình, công nghệ thông tin, điện tử viễn thông.

Các khóa đào tạo của STDIO không chỉ đáp ứng nhu cầu xu hướng như lập trình di động, ứng dụng, web, VR, mà còn đáp ứng các nhu cầu chuyên biệt như lập trình nhúng, bảo mật, lập trình GPU, máy học, dữ liệu lớn.