Nghiên cứu &

Cung cấp giải pháp công nghệ

Giải pháp 4.0 - IoT, điều khiển không dây, trực quan hóa VR/AR cho dân dụng, kinh doanh, sản xuất.

Liên hệ

Ứng dụng IoT, điều khiển không dây

Internet of Things

Nhận phát triển ứng dụng IoT, kiểm soát hiệu suất, điều khiển không dây theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

LIÊN HỆ

Ứng dụng VR/AR, trực quan hóa

VR/AR

Cung cấp các giải pháp trình diễn trực quan, thực tại tăng cường (VR/AR) cho nhiều lĩnh vực: xây dựng, kiến trúc, ...

LIÊN HỆ

Phát triển ứng dụng theo yêu cầu

Ứng dụng

Không chỉ các giải pháp lớn, chúng tôi nhận hỗ trợ, phát triển các ứng dụng về IoT, điều khiển từ xa, VR/AR đáp ứng nhu cầu cụ thể của cá nhân, gia đình, các dịch vụ kinh doanh, kiến trúc, xây dựng, nhà hàng, coffee shop...

LIÊN HỆ

Hợp tác phát triển ứng dụng IoT, điều khiển, kiểm soát, AR.

Quý doanh nghiệp cần đào tạo công nghệ thông tin? Liên hệ.

ĐỐI TÁC