Phúc Phan Tấn

Data Scientist - Zalo

Information

  • NamePhúc Phan Tấn
  • Dob18/12/29203
  • GenderMale
  • JobData Scientist - Zalo

Contact

  • Emailphantanphuc273@gmail.com
  • Phone
  • Websitefb.com/tanphuc.phan
  • PID5ef63e8f815c8d76c19daf70

Introducing

Là một người đam mê lập trình, yêu thích tìm hiểu giải thuật trong nhiều lĩnh vực khác nhau, mong muốn chính mình tạo ra sản phẩm hữu ích.
STDIO

STDIO Co., Ltd

30 Trinh Dinh Thao, Hoa Thanh ward, district Tan Phu, Ho Chi Minh city, Vietnam
+84 28 22 00 11 12
developer@stdio.vn

383/1 Quang Trung, ward 10, district Go Vap, Ho Chi Minh city
Business license number: 0311563559 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City on February 23, 2012

©STDIO, 2013 - 2022