STDIO
Tìm kiếm gần đây
  Bài viết
  CBP-10: Hệ Thống Quản Lý Tập Trung Các Component Đặc Thù

  CBP-10: Hệ Thống Quản Lý Tập Trung Các Component Đặc Thù

  Đây là bài viết cuối cùng của tôi trong loạt bài về CBP, với bài viết này, tôi sẽ trình bày vấn đề nhức nhối cuối cùng trong hệ thống CBP của mình: hệ thống quản lý tập ...

  Tuấn Trần

  21/08/2015

  CBP-9: Bộ Khởi Tạo Entity – Factory Và Hệ Thống ID

  CBP-9: Bộ Khởi Tạo Entity – Factory Và Hệ Thống ID

  Factory là nơi “sản xuất” ra những Entity mà Developer cần dựa theo ID được truyền vào. Hiển nhiên số lượng loại của những Entity này là giới hạn và cá biệt do chúng được ...

  Tuấn Trần

  21/08/2015

  CBP-8: Component Điều Khiển và AI – Component Ra Lệnh

  CBP-8: Component Điều Khiển và AI – Component Ra Lệnh

  Bài viết giới thiệu một mảng mới trong hệ thống CBP do tôi định nghĩa: Component ra lệnh - các Component có khả năng gửi Entity Command cho Entity sở hữu nó. Bao gồm 2 ...

  Tuấn Trần

  21/08/2015

  CBP-7: Cài Đặt Phản Ứng Cho Entity

  CBP-7: Cài Đặt Phản Ứng Cho Entity

  Thiết lập phản ứng của Entity nhằm điều khiển các Component. Mỗi Entity đều có một phản ứng riêng biệt, tùy thuộc vào người định nghĩa nó, hệ thống phản ứng này sẽ giúp ...

  Tuấn Trần

  20/08/2015

  CBP-6: Hàng Đợi Chỉ Lệnh

  CBP-6: Hàng Đợi Chỉ Lệnh

  Hiện thực hàng đợi chỉ lệnh cho Entity và Component, nâng cấp phương thức update. Đây là một phần trong hệ thống do tôi sáng tạo dựa trên tư tưởng của Component Base ...

  Tuấn Trần

  20/08/2015

  CBP-1: Tổng Quan Về Project Ví Dụ

  CBP-1: Tổng Quan Về Project Ví Dụ

  Đây là bài viết đầu tiên của tôi trong chuỗi 10 bài viết về Component Base Programming (CBP) nhằm giới thiệu sơ lược về project ví dụ sẽ dùng trong loạt bài viết và cách ...

  Tuấn Trần

  20/08/2015

  CBP-5: Truyền Và Lấy Thông Số Từ Component

  CBP-5: Truyền Và Lấy Thông Số Từ Component

  Hiện thực phương thức truyền và nhận thông số cho các component, hiện thực CPosition – component xử lý tọa độ của Entity. Đây là một phần trong hệ thống do tôi sáng tạo ...

  Tuấn Trần

  20/08/2015

  CBP-4: Giao Tiếp Với Entity – Hệ Thống Chỉ Lệnh

  CBP-4: Giao Tiếp Với Entity – Hệ Thống Chỉ Lệnh

  Bài viết trình bày ý tưởng về hệ thống chỉ lệnh, và bước đầu hiện thực ứng dụng hệ thống chỉ lệnh cơ bản để điều khiển CAnimation. Đây là một phần trong hệ thống do tôi ...

  Tuấn Trần

  20/08/2015

  CBP-3: Khai Báo Component Cơ Bản, Tích Hợp Component Vào Entity

  CBP-3: Khai Báo Component Cơ Bản, Tích Hợp Component Vào Entity

  Khai báo component CAnimation để thêm hình ảnh hiển thị cho Entity, đây là một Component tiêu biểu và có liên quan đến một số Component khác nên tôi sẽ hiện thực để độc ...

  Tuấn Trần

  20/08/2015

  CBP-2: Khai Báo Component Cơ Sở Và Entity Cơ Bản

  CBP-2: Khai Báo Component Cơ Sở Và Entity Cơ Bản

  Bài viết này nhằm mục đích giới thiệu tư tưởng của hệ thống component-entity mà tôi sắp hiện thực. Đây là một hệ thống do tôi sáng tạo dựa trên tư tưởng của Component ...

  Tuấn Trần

  20/08/2015

  STDIO
  Trang chính
  Công ty TNHH STDIO

  30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
  +84 28.36205514 - +84 942.111912
  developer@stdio.vn

  383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
  Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012

  ©STDIO, 2013 - 2020