STDIO?

STDIO tập trung nghiên cứu đào tạo, đáp ứng các yêu cầu về gia công các sản phẩm lĩnh vực máy móc, điện tử, lập trình hay lĩnh vực công nghệ thông tin.

Các sản phẩm, dịch vụ của STDIO đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp.

Cung cấp các giải pháp, ứng dụng công nghệ vào dân dụng và sản xuất công nghiệp.