STDIO?

STDIO tập trung nghiên cứu đào tạo, đáp ứng các yêu cầu về gia công các sản phẩm lĩnh vực máy móc, điện tử, lập trình hay lĩnh vực công nghệ thông tin.

Các sản phẩm, dịch vụ của STDIO đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp.

Đào tạo
Nghiên cứu
Phát minh
Tư liệu

STDIO định hướng trong việc nghiên cứu, đào tạo, phát minh cho ngành khoa học, kỹ thuật nói chung cho dài hạn. Trong ngắn hạn phía trước, STDIO đang phát triển nghiên cứu, đào tạo về khoa học máy tính, công nghệ thông tin và điện - điện tử.

Việc nghiên cứu, đào tạo của STDIO phục vụ cá nhân và cho doanh nghiệp.

STDIO Training tập trung đào tạo các kiến thức lập trình nền tảng, chuyên biệt:

  • Các kiến thức lập trình nền tảng vững chắc (C/C++), phân tích và thiết kế kiến trúc phần mềm cho các đối tượng chuyên về lập trình.
  • Các kiến thức lập trình phục vụ cho vai trò Technical Artist (dành cho đồ họa) khan hiếm cho ngành công nghiệp giải trí, đồ họa 3D, games.

STDIO Research nghiên cứu và đào tạo nhân lực cho doanh nghiệp các giải pháp từ:

  • Các công nghệ nền tảng như điện tử, nhúng, Linux embedded, RTOS, cho đến các công nghệ cao như Arduino, iOS, Android, AR/VR.
  • Các xu hướng mới như máy học, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, Internet of Things
  • Hay các mảng kiến thức phụ trợ phục vụ ngành công nghiệp ô tô đang phát triển.

STDIO Invent nghiên cứu, tìm hiểu nguyên lý, phát minh các sản phẩm phần cứng, ứng dụng phần mềm phục vụ các nhu cầu của đào tạo và cuộc sống.

STDIO tạo ra nguồn chia sẻ kinh nghiệm từ những tác giả tình nguyện thông qua các nội dung trên STDIO. Các nội dung khi đóng góp luôn được kiểm duyệt để tránh sơ sót nhằm tạo nên nguồn tư liệu phù hợp, hỗ trợ giải quyết các nhu cầu của bạn đọc.