Chính sách bảo mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Khi khách hàng liên hệ mua hàng hoặc đăng ký tham gia các khóa đào tạo, chúng tôi có thể yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin bào gồm: họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ, … Website sử dụng các thông tin này để hỗ trợ khách hàng khi mua hàng hoặc trong quá trình tham gia các khóa học tại STDIO.

Các thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho website về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật của bên thứ ba để chúng tôi có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

 • Cung cấp dịch vụ, gửi hàng hóa, gửi thông báo, tư vấn hỗ trợ khách hàng.
 • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ cho các hoạt động của khách hàng tại STDIO.
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ STDIO.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

 • CÔNG TY TNHH STDIO
 • Email: [email protected]
 • Điện thoại: 0933310128
 • Địa chỉ: A18-C18, Trung Đông Plaza, 30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

 • Khách hàng có quyền yêu cầu chúng tôi điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình trong dữ liệu của STDIO.
 • Khách hàng có quyền gửi khiếu nại đến STUDIO. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin và có những biện pháp xử lý kịp thời.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

 • Thông tin cá nhân của khách hàng trên website được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của website. Việc thu thập và sử dụng thông tin chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của học viên đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, website sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.
 • STDIO yêu cầu khách hàng khi gửi liên hệ cần cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin theo yêu cầu của website. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân ban đầu được cung cấp khi liên hệ là không chính xác.