STDIO
Tìm kiếm gần đây
  Nội dung
  0
  0
  Chia sẻ
  Nội dung
  0
  0
  Chia sẻ

  Biến Trong Ngôn Ngữ Lập Trình JavaScript

  Biến là một khái niệm khá quen thuộc trong mọi ngôn ngữ lập trình. Nhắc tới biến các bạn có thể hình dung được một cái gì đó dùng để lưu dữ liệu. Vậy trong JavaScript cú phái khai báo biến việc thao tác, sử dụng biến như thế nào, thì trong bài viết này sẽ tìm hiểu và làm rõ từ cơ bản cho đến nâng cao thông qua những ví dụ cụ thể.
  15/11/2015 01/08/2020 3 phút đọc
  Biến Trong Ngôn Ngữ Lập Trình JavaScript

  Tổng quan về biến

  Biến trong JavaScript là một định danh dùng để lưu trữ dữ liệu, trạng thái (số, chuỗi, đối tượng, ...), thông qua định danh này chương trình sẽ làm việc với vùng nhớ bằng cách gọi định danh này.

  Mỗi biến có một kiểu dữ liệu riêng, dựa vào kiểu dữ liệu của biến có các thao tác khác nhau với biến. Ví dụ với biến kiểu số nguyên, số thực thì có phép cộng, trừ, nhân, chia. Biến kiểu chuỗi thì có độ dài của chuỗi, phép nối 2 chuỗi, ...

  Quy tắc đặt tên biến

  Các quy tắc đặt tên biến trong JavaScript:

  • Bắt đầu bằng ký tự hoặc kí tự gạch dưới _ (không được bắt đầu bằng số).
  • Không chứa các kí tự đặc biệt như & * ( , ).
  • Tên biến không được trùng với từ khóa như var let for if ...

  Lưu ý: trong JavaScript có phân biệt chữ hoa và chữ thường. Ví dụ STDIO và Stdio được hiểu là hai tên khác nhau.

  Ví dụ:

  name_of_cat       // Hợp lệ
  _Address           // Hợp lệ
  3school            // Không hợp lệ vì bắt đầu bằng số
  position%Enemy   // Không hợp lệ vì có chứa kí tự đặc biệt %

  Khai báo biến

  Sử dụng 2 cách sau để khai báo biến:

  • Khai báo biến và không gán giá trị cho biến: let age;
  • Khai báo biến vào gán giá trị cho biến: let age = 35;

  Giải thích:

  • let: từ khóa khai báo trong Javascript.
  • age: tên mà lập trình viên đặt, phải tuân thủ quy tắc đặt tên biến đã đề cập ở trên.
  • 35: giá trị biến age nắm giữ.
  • =: toán tử gán giá trị cho biến.

  Một số ví dụ về khai báo biến trong JavaScript:

  let a;
  a = 5;
  let b = 6;
  let c = a + b;

  console.log(a);
  console.log(c);

  let name = "Lập trình JavaScript";

  console.log(name);
  • Dòng 1: Khai báo một biến có tên là a.
  • Dòng 2: Lưu giá trị 5 vào biến a.
  • Dòng 3: Khai báo một biến có tên là b và lưu giá trị 6.
  • Dòng 4: Khai báo một biến c và lưu giá trị bằng tổng của biến a vào biến b.
  • Dòng 9: Khai báo biến name và lưu trữ chuỗi Lập trình JavaScript vào name.

  Nếu không gán giá trị cho biến thì biến đó sẽ có kiểu là undefined.

  Một số ví dụ khác:

  var d = 7 + 1 + 4;
  var e = 8.23;
  var f;
  f = d + 3;
  
  var name = "Nguyễn Nghĩa";
  var address = "Hồ Chí Minh";
  var info = name + address;

  Một số phong cách đặt tên biến

  Phong cách đặt tên biến cũng rất quan trọng, để dễ dàng hiểu ý nghĩa của biến:

  • Tên biến phải là một danh từ.
  • Tên biến phải mang ý nghĩa rõ ràng.

  Underscore

  Mô tả: Mỗi từ cách nhau bởi mỗi dấu gạch dưới.

  Ví dụ: name_of_cat, title_website, windows_height, ...

  Camel case

  Mô tả: Những chữ cái đầu của mỗi từ đều viết hoa, những chữ cái còn lại đều viết thường.

  Ví dụ: NameOfCatTitleWebsite, WindowsHeight, ...

  Một phong cách được biến tấu từ Camel Case là những chữ cái đầu tiên viết thường và những chữ sau đó tuân theo Camel Case

  Ví dụ: nameOfCat, titileWebsite, windowsHeight, ...

  0 Bình luận
  Khi bạn nhấn vào sản phẩm do chúng tôi đề xuất và mua hàng, chúng tôi sẽ nhận được hoa hồng. Điều này hỗ trợ chúng tôi có thêm kinh phí tạo nhiều nội dung hữu ích. Tìm hiểu thêm.
  STDIO

  Trang chính

  Công ty TNHH STDIO

  • 30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
   +84 28.36205514 - +84 942.111912
   developer@stdio.vn
  • 383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
   Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012
  ©STDIO, 2013 - 2021