STDIO
Tìm kiếm gần đây

  Nội dung

  Đọc Ghi File Cơ Bản Trong C#

  07/04/2016
  26/07/2020
  Đọc Ghi File Cơ Bản Trong C#
  Hướng dẫn đọc và ghi file cơ bản sử dụng đối tượng File trong C#. Nhờ có các hàm hỗ trợ nên các thao tác đọc ghi dữ liệu trên file trong C# được thực hiện một cách nhanh chóng. Đọc và ghi dữ liệu vào file và một phần quan trọng trong các ứng dụng lập trình.

  C# là ngôn ngữ lập trình thông dụng và trực quan để tạo ra các ứng dụng với quy mô và được hỗ trợ bởi nhiều tiện ích.

  Đọc và ghi file là nhu cầu cần thiết đứng sau sử dụng sử dụng cơ sở dữ liệu, một số ứng dụng có thể lấy dữ liệu từ việc đọc ghi file bằng các đối tượng đã được hỗ trợ trong C#. Bài viết này sẽ hướng dẫn cụ thể các đọc ghi file trong C#.

  Đọc dữ liệu từ file

  Chúng ta có một file với dữ liệu như sau: file.txt

  Read data from file in C#.

  Chương trình đọc dữ liệu từ file.

  using System;
  using System.IO;
  
  namespace ReadFile
  {
    class Program
    {
      static void Main(string[] args)
      {
        string filePath = @"file.txt;
        
        string[] lines;
        string str;
  
        if (System.IO.File.Exists(filePath))
        {
          lines = System.IO.File.ReadAllLines(filePath);
          for (int i = 0; i < lines.Length; i++)
          {
            Console.WriteLine("Line {0}: {1}",i , lines[i]);
          }
          Console.WriteLine();
  
          str = System.IO.File.ReadAllText(filePath);
          Console.WriteLine("String: {0}", str);
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("File does not exist");
        }
      }
    }
  }

  Trong đó, hàm ReadAllLines sẽ đọc dữ liệu trong file và trả về mảng các dòng dữ liệu của file đó. Hàm ReadAllText sẽ đọc toàn bộ dữ liệu và trả ra chuỗi dữ liệu đó. Chuỗi filePath là đường dẩn đến vị trí file cần đọc.

  Việc đọc file có thể đọc được các bãng mã khác như Unicode, nhưng console mặc định chỉ in ra định dạng ASCII. Để in ra chính xác ta có thể thêm đoạn code sau: Console.OutputEncoding = Encoding.Unicode;

  Đoạn code trên để định dạng output của console để in ra được định dạng Unicode.

  Chương trình đọc file hoàn chỉnh:

  using System;
  using System.IO;
  using System.Text;
  
  namespace ReadFile
  {
    class Program
    {
      static void Main(string[] args)
      {
        Console.OutputEncoding = Encoding.Unicode;
  
        string filePath = @"file.txt";
        
        string[] lines;
        string str;
  
        if (System.IO.File.Exists(filePath))
        {
          lines = System.IO.File.ReadAllLines(filePath);
          for (int i = 0; i < lines.Length; i++)
          {
            Console.WriteLine("Line {0}: {1}",i , lines[i]);
          }
          Console.WriteLine();
  
          str = System.IO.File.ReadAllText(filePath);
          Console.WriteLine("String: {0}", str);
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("File does not exist");
        }
      }
    }
  }

  Ghi dữ liệu vào file

  Đối với ghi dữ liệu vào file có thể thực hiện ghi file bằng mảng các chuỗi hoặc một chuỗi.

  using System;
  using System.IO;
   
  namespace WriteFile
  {
    class Program
    {
      static void Main(string[] args)
      {
        string fileLPath = @"file1.txt";
        string fileSPath = @"file2.txt";
   
        string[] lines = new string[2];
        lines[0] = "Write data to file using C#.";
        lines[1] = ":)";
  
        System.IO.File.WriteAllLines(fileLPath, lines);
  
        string str;
        str = "Write data to file using C#.\r\n:D";
   
        System.IO.File.WriteAllText(fileSPath, str);
      }
    }
  }

  Trong đó, fileLPath là đường dẫn đến vị trí file được ghi bằng mảng các chuỗi, fileSPath là đường dẫn đến vị trí file được ghi bằng một chuỗi.

  Hàm WriteAllLines dùng để ghi mảng lines gồm 2 chuỗi như trên vào file, mỗi chuỗi trong mảng được ghi thành từng dòng trong file. Hàm WriteAllText để ghi một chuỗi vào file.

  Đọc thêm

  Đọc bài viết chi tiết đầy đủ Tổng Hợp Các Phương Pháp Đọc Ghi File với C#.

  Thảo luận

  In order to comment you must be a STDIO Insider. Please sign up or log in to continue.

  Đăng nhập

  Bài viết liên quan

  Căn Bản Về Đọc Và Ghi File Trong Ngôn Ngữ C++

  Căn Bản Về Đọc Và Ghi File Trong Ngôn Ngữ C++

  Đọc và ghi file là những kỹ thuật quan trọng và sử dụng rất nhiều trong lập trình. Hầu như không có một ứng dụng nào có giá trị sử dụng mà không sử dụng đến những kĩ ...

  Nguyễn Minh Hiếu

  22/07/2015

  Đọc Ghi File Cơ Bản Với fstream

  Đọc Ghi File Cơ Bản Với fstream

  Sử dụng fstream để đọc file, ghi file, xử lý file đơn giản trong C++.

  La Kiến Vinh

  04/08/2014

  Đọc Ghi Tất Cả Các Định Dạng Ảnh Với FreeImage Trong C++

  Đọc Ghi Tất Cả Các Định Dạng Ảnh Với FreeImage Trong C++

  Mỗi định dạng ảnh (*.jpg, *.png, *.tga, *.bmp ...) đều có những quy chuẩn về lưu trữ của chính bản thân định dạng ảnh đó. Vì vậy, ứng với mỗi định dạng ta phải có các ...

  Vũ Quang Huy

  28/09/2014

  Cấu Trúc File CSV và Cách Đọc - Ghi File CSV

  Cấu Trúc File CSV và Cách Đọc - Ghi File CSV

  File .csv là gì, cấu trúc file CSV - cách tạo, đọc ghi file csv với các trình soạn thảo. Sử dụng C# để đọc ghi file CSV.

  C# for AutomationKiến Thức

  02/06/2015

  Đọc Và Ghi File Trong Python

  Đọc Và Ghi File Trong Python

  Đọc và ghi file text với Python thông qua code ví dụ với các mode cơ bản và hữu ích.

  Ryan Lê

  28/03/2015

  Định Dạng Ảnh Bitmap - Giới Thiệu Và Các Thao Tác Cơ Bản

  Định Dạng Ảnh Bitmap - Giới Thiệu Và Các Thao Tác Cơ Bản

  Trong đời thường, bạn sẽ gặp các file ảnh có định dạng .PNG, .JPG, .TGA, .BMP,...Với những lập trình viên đặc biệt là trong lập trình games, đồ họa,... cũng sẽ phải ...

  Phan Tấn Phúc

  13/09/2017

  Lưu Trữ Dữ Liệu Trong Android Với Unity

  Lưu Trữ Dữ Liệu Trong Android Với Unity

  Hướng dẫn đọc và ghi file với đường dẫn Application.dataPath, Application.streamingAssetPath, Application.persistentDataPath, Application.temporaryCachePath. Đây là 4 ...

  Bùi Trung Hiếu

  04/04/2016

  Trích Xuất Dữ Liệu Từ File Excel Bằng Python - Phần 1: Đọc Dữ Liệu

  Trích Xuất Dữ Liệu Từ File Excel Bằng Python - Phần 1: Đọc Dữ Liệu

  Đọc và ghi dữ liệu từ các file là điều chắc chắn bạn sẽ gặp phải trong quá trình học tập và làm việc. Thông qua bài viết này tôi muốn gửi đến các bạn đọc một cách để ...

  Ryan Lê

  18/03/2015

  Xử Lý File Trong PHP

  Xử Lý File Trong PHP

  Đối với một ngôn ngữ lập trình, làm việc với file và thư mục là điều không thể tránh khỏi. PHP có thể thao tác và xử lí dữ liệu thông qua quá trình nhận và đọc dữ liệu ...

  Tran Khanh Nguyen

  12/05/2017

  Bản Chất Của Biến Trong C/C++

  Bản Chất Của Biến Trong C/C++

  Những ngày đầu được học và làm việc với các kiểu biến như int, float, char….Tôi luôn có những thắc mắc về:”Điều gì đang xảy ra bên trong biến int, char… khi ta cấp phát ...

  Trần Hữu Danh

  16/01/2015

  STDIO
  Trang chính
  Công ty TNHH STDIO

  30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
  +84 28.36205514 - +84 942.111912
  developer@stdio.vn

  383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
  Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012

  ©STDIO, 2013 - 2020