STDIO
Tìm kiếm gần đây
  • Nội dung
  • QR Code
  • 0
  • 0
  • Sao chép

  Đọc Ghi File Cơ Bản Trong C#

  Hướng dẫn đọc và ghi file cơ bản sử dụng đối tượng File trong C#. Nhờ có các hàm hỗ trợ nên các thao tác đọc ghi dữ liệu trên file trong C# được thực hiện một cách nhanh chóng. Đọc và ghi dữ liệu vào file và một phần quan trọng trong các ứng dụng lập trình.
  07/04/2016
  26/07/2020
  3 phút đọc
  Đọc Ghi File Cơ Bản Trong C#

  C# là ngôn ngữ lập trình thông dụng và trực quan để tạo ra các ứng dụng với quy mô và được hỗ trợ bởi nhiều tiện ích.

  Đọc và ghi file là nhu cầu cần thiết đứng sau sử dụng sử dụng cơ sở dữ liệu, một số ứng dụng có thể lấy dữ liệu từ việc đọc ghi file bằng các đối tượng đã được hỗ trợ trong C#. Bài viết này sẽ hướng dẫn cụ thể các đọc ghi file trong C#.

  Đọc dữ liệu từ file

  Chúng ta có một file với dữ liệu như sau: file.txt

  Read data from file in C#.

  Chương trình đọc dữ liệu từ file.

  using System;
  using System.IO;
  
  namespace ReadFile
  {
    class Program
    {
      static void Main(string[] args)
      {
        string filePath = @"file.txt;
        
        string[] lines;
        string str;
  
        if (System.IO.File.Exists(filePath))
        {
          lines = System.IO.File.ReadAllLines(filePath);
          for (int i = 0; i < lines.Length; i++)
          {
            Console.WriteLine("Line {0}: {1}",i , lines[i]);
          }
          Console.WriteLine();
  
          str = System.IO.File.ReadAllText(filePath);
          Console.WriteLine("String: {0}", str);
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("File does not exist");
        }
      }
    }
  }

  Trong đó, hàm ReadAllLines sẽ đọc dữ liệu trong file và trả về mảng các dòng dữ liệu của file đó. Hàm ReadAllText sẽ đọc toàn bộ dữ liệu và trả ra chuỗi dữ liệu đó. Chuỗi filePath là đường dẩn đến vị trí file cần đọc.

  Việc đọc file có thể đọc được các bãng mã khác như Unicode, nhưng console mặc định chỉ in ra định dạng ASCII. Để in ra chính xác ta có thể thêm đoạn code sau: Console.OutputEncoding = Encoding.Unicode;

  Đoạn code trên để định dạng output của console để in ra được định dạng Unicode.

  Chương trình đọc file hoàn chỉnh:

  using System;
  using System.IO;
  using System.Text;
  
  namespace ReadFile
  {
    class Program
    {
      static void Main(string[] args)
      {
        Console.OutputEncoding = Encoding.Unicode;
  
        string filePath = @"file.txt";
        
        string[] lines;
        string str;
  
        if (System.IO.File.Exists(filePath))
        {
          lines = System.IO.File.ReadAllLines(filePath);
          for (int i = 0; i < lines.Length; i++)
          {
            Console.WriteLine("Line {0}: {1}",i , lines[i]);
          }
          Console.WriteLine();
  
          str = System.IO.File.ReadAllText(filePath);
          Console.WriteLine("String: {0}", str);
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("File does not exist");
        }
      }
    }
  }

  Ghi dữ liệu vào file

  Đối với ghi dữ liệu vào file có thể thực hiện ghi file bằng mảng các chuỗi hoặc một chuỗi.

  using System;
  using System.IO;
   
  namespace WriteFile
  {
    class Program
    {
      static void Main(string[] args)
      {
        string fileLPath = @"file1.txt";
        string fileSPath = @"file2.txt";
   
        string[] lines = new string[2];
        lines[0] = "Write data to file using C#.";
        lines[1] = ":)";
  
        System.IO.File.WriteAllLines(fileLPath, lines);
  
        string str;
        str = "Write data to file using C#.\r\n:D";
   
        System.IO.File.WriteAllText(fileSPath, str);
      }
    }
  }

  Trong đó, fileLPath là đường dẫn đến vị trí file được ghi bằng mảng các chuỗi, fileSPath là đường dẫn đến vị trí file được ghi bằng một chuỗi.

  Hàm WriteAllLines dùng để ghi mảng lines gồm 2 chuỗi như trên vào file, mỗi chuỗi trong mảng được ghi thành từng dòng trong file. Hàm WriteAllText để ghi một chuỗi vào file.

  Đọc thêm

  Đọc bài viết chi tiết đầy đủ Tổng Hợp Các Phương Pháp Đọc Ghi File với C#.

  0
  Khi bạn nhấn vào liên kết sản phẩm do STDIO đề xuất và mua hàng, STDIO có thể nhận được hoa hồng. Điều này hỗ trợ STDIO tạo thêm nhiều nội dung hữu ích.. Tìm hiểu thêm.

  Đề xuất

  Đọc Ghi File Cơ Bản với fstream
  Sử dụng fstream để đọc file, ghi file, xử lý file đơn giản trong C++.
  04/08/2014
  Căn Bản về Đọc và Ghi File trong Ngôn Ngữ C++
  Căn bản về thao tác đọc/ghi file trong C++.
  22/07/2015

  Khám phá

  Cấu Trúc File CSV và Cách Đọc - Ghi File CSV
  File .csv là gì, cấu trúc file CSV - cách tạo, đọc ghi file csv với các ...
  Đọc và Ghi File trong Python
  Đọc và ghi file text với Python thông qua code ví dụ với các mode cơ bản ...
  28/03/2015
  Định Dạng Ảnh Bitmap - Giới Thiệu và Các Thao Tác Cơ Bản
  Trong đời thường, bạn sẽ gặp các file ảnh có định dạng .PNG, .JPG, .TGA, ...
  Đọc Ghi Tất Cả Các Định Dạng Ảnh với FreeImage trong C++
  Hướng dẫn sử dụng FreeImage để đọc, ghi, xử lý ảnh trong C++.
  28/09/2014
  Bitmap - Khái Niệm Và Các Xử Lý Cơ Bản
  Kiến trúc file bmp và đọc ghi file bmp bằng C/C++.
  Nhập Xuất Cơ Bản trong C
  Tìm hiểu về thao tác nhập xuất cơ bản trong C.
  28/07/2015
  Nhập Xuất Cơ Bản trong C/C++
  Bài viết là tiền đề giúp cho người đọc làm quen các thao tác cơ bản với ...
  18/03/2016
  std::thread trong C++
  Bài viết giúp người dùng nắm được cơ bản về thread, cách thức sử dụng ...
  19/09/2017
  STDIO
  Trang chính
  Công ty TNHH STDIO

  30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
  +84 28.36205514 - +84 942.111912
  developer@stdio.vn

  383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
  Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012

  ©STDIO, 2013 - 2020