STDIO
Tìm kiếm gần đây
  • Nội dung
  • QR Code
  • 0
  • 0
  • Sao chép

  Hello World với Objective-C

  Giới thiệu ngôn ngữ Objective-C và cách hiện thực chương trình bằng Objective-C với Xcode IDE

  Dũng Đỗ

  09/12/2015
  26/09/2020
  2 phút đọc
  Hello World với Objective-C

  Lập trình trên điện thoại di động ngày càng trở nên phổ biến, iOS là một trong các hệ điều hành di động nổi tiếng nhất hiện nay. Objective-C là ngôn ngữ viết nên các ứng dụng cho nó, bài viết dưới đây sẽ cho bạn cái nhìn đầu tiên về ngôn ngữ này.

  Nguồn gốc Objective-C

  Objective-C ban đầu được khai sinh tại NeXTSTEP vào năm 1983, công ty do Steve Jobs sáng lập. Ngôn ngữ này kế thừa từ C và được bổ sung tính hướng đối tượng, nên có thể sử dụng được C trong chương trình viết bằng Objective-C.

  Ngày nay Objective-C được sử dụng rộng rãi để viết nên các ứng dụng chạy trên hệ điều hành Mac và iOS.

  Objective-C trên Mac và iOS

  Xcode IDE

  Để có thể viết một chương trình bằng Objective-C sử dụng Xcode, là một IDE chạy trên hệ điều hành Mac.

  Xcode IDE

  Hello World với Objective-C

  Cấu trúc một chương trình viết bằng Objective-C.

  Gồm 3 phần chính:

  • Interface: nơi khai báo một lớp, và tất cả các lớp ta tạo đều phải kế thừa NSObject.
  • Implementation: nơi hiện thực lớp đã khai báo trong interface.
  • Main: entry point của chương trình.

  Ở demo bên dưới đây sẽ đặt 3 thứ này vào 3 file khác nhau.

  Hiện thực chương trình

  B1: tạo file Demo.h là nơi khai báo đối tượng Demo

  #import <Foundation/Foundation.h>
  @interface Demo : NSObject
  -  (void) HelloWorld;
  @end
  • #import <Foundation/Foundation.h> để có thể sử dụng được đối tượng NSObject (và nhiều đối tượng khác nữa khởi đầu với tiền tố NS). Trong ví dụ này là lớp cha của Demo.
  • (void) cho biết là phương thức này sẽ không trả về giá trị.
  • Dấu - trước đó cho biết đây là một phương thức bình thường thuộc đối tượng, ngược lại với nó là dấu + cho ta biết một phương thức kiểu static (có thể được gọi mà không cần thông qua đối tượng).

  B2: tạo file Demo.m là nơi hiện thực đối tượng Demo

  #import "Demo.h"
  @implementation Demo
  - (void) HelloWorld
  {
    NSLog( @"Hello World!");
  }
  @end

  Phương thức HelloWorld sẽ được hiện thực ở đây.

  Phương thức NSLog sẽ hiển thị một chuỗi bên trong nó ra màn hình.

  Dấu @ đặt trước cặp ““ cho biết đây chuỗi trong Objective-C.

  B3: tạo file main.m là nơi khai báo đối tượng Demo

  #import "Demo.h"
  int main()
  {
    Demo *demo = [[Demo alloc] init];
  	[demo HelloWorld];
  	[demo dealloc];
  	return 0;
  }

  Trong hàm main cấp phát, khởi tạo một đối tượng Demo và gán nó cho một con trỏ demo.

  Sau đó gửi một thông điệp (gọi phương thức) HelloWorld đến đối tượng demo để hiển thị ra màn hình dòng chữ "Hello World!".

  Giải phóng đối tượng demo đã khởi tạo và kết thúc chương trình.

  0 Bình luận

  Đề xuất

  Cài Đặt Môi Trường Lập Trình C++ Với Visual Studio 20xx Community
  Hướng dẫn cài đặt Visual Studio Community và môi trường lập trình C++ ...
  Tạo Project C++ Đầu Tiên - Hello World
  Bất kỳ một lập trình viên nào nếu muốn trở nên chuyên nghiệp, đều phải ...
  02/08/2015

  Khám phá

  Function Objects Hay Functor Với C++
  Giới thiệu, cách sử dụng và ứng dụng Function Objects hay còn được gọi ...
  9 Tính Năng Quan Trọng Trong C++11
  C++11 là một phiên bản cải tiến và nâng cấp từ C++98 (hay các bạn vẫn ...
  13/08/2015
  Khởi Tạo Môi Trường Lập Trình C Trên Linux Với GCC
  Hướng dẫn cách cài đặt trình biên dịch GCC trên Linux và cách viết 1 ...
  Làm Việc với Máy In trong C#
  Hướng dẫn cơ bản sử dụng C# ra lệnh in thông qua Driver của máy in.
  Thao Tác với Tài Liệu PDF Sử Dụng Thư Viện iTextSharp trong C#
  Giới thiệu thư viện iTextSharp, hướng dẫn cài đặt và thao tác với tài ...
  Hướng Dẫn Lập Trình C++ và Gỡ Lỗi với Visual Studio Code
  Bài viết hướng dẫn cách cài đặt Visual Studio Code để lập trình với ngôn ...
  17/08/2018
  Giới Thiệu Skype4COM - Lập Trình Tương Tác với Skype trên Windows - C#.NET
  Skype4COM có thể làm 1 mini chatbot để tự thực thi 1 số mệnh lệnh với ...
  13/09/2014
  Thao Tác với XML Sử Dụng TinyXML trong C++
  Hướng dẫn thao tác với XML sử dụng TinyXML trong C++.
  Khi bạn nhấn vào liên kết sản phẩm do STDIO đề xuất và mua hàng, STDIO có thể nhận được hoa hồng. Điều này hỗ trợ STDIO tạo thêm nhiều nội dung hữu ích. Tìm hiểu thêm.
  STDIO
  Trang chính
  Công ty TNHH STDIO

  30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
  +84 28.36205514 - +84 942.111912
  developer@stdio.vn

  383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
  Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012

  ©STDIO, 2013 - 2020