STDIO
Tìm kiếm gần đây

  Nội dung

  Hướng Dẫn Viết Game Zero Với Cocos2d-x - Phần 9: Hiện thực GameScene - Điểm Số

  Ryan Lê

  15/03/2015
  30/05/2016
  Hướng Dẫn Viết Game Zero Với Cocos2d-x - Phần 9: Hiện thực GameScene - Điểm Số
  Tiếp tục chuỗi bài viết về hướng dẫn làm game Zero, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cách hiện thực GameScene. Cụ thể trong bài viết này tôi sẽ giúp các bạn cách tính điểm và update điểm số lên màn hình trong lúc chơi game.

  Giới thiệu

  Bạn muốn thử viết một game hoàn chỉnh bằng cocos2d-x nhưng chưa biết nên bắt đầu từ đâu? Thông qua chuỗi bài viết về hướng dẫn làm game, tôi sẽ hướng dẫn các bạn hiện thực lại game ZERO một cách đơn giản. Hy vọng rằng, qua đó sẽ giúp bạn làm quen cách để hoàn thành một game, cũng như cách tổ chức project trong game.

  Tiếp tục chuỗi bài viết về hướng dẫn làm game Zero, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cách hiện thực GameScene. Cụ thể trong bài viết này tôi sẽ giúp các bạn cách tính điểm và update điểm số lên màn hình trong lúc chơi game.

  Tiền đề bài viết

  Sau khi hoàn thành khoá học phát triển Game Engine tại STDIO Training, tôi quyết định chia sẻ lại các kiến thức, cũng như kinh nghiệm tôi học được cho cộng đồng.

  Đối tượng hướng đến

  Bài viết hướng đến các đối tượng đã nắm qua một số kiến thức cơ bản của cocos2d-x.

  Hiện thực

  ss_1

  Tại GameScene.h

  Thêm vào 2 biến _score, và _yourScore phần private như sau:

  Label*		_yourScore	;
  int			_score;

  Tại GameScene.cpp

  Trong hàm init

  //score
  _score = 0;
  CCString *tempScore = CCString::createWithFormat("%i", _score);
  _yourScore = Label::createWithBMFont(PATH_FONT_CARBON, "0");
  _yourScore->setScale(FONT_SIZE_NORMAL);
  _yourScore->retain();
  _yourScore->setColor(Color3B::ORANGE);
  _yourScore->setAnchorPoint(Point::ANCHOR_BOTTOM_LEFT);
  _yourScore->setPosition(PositionManager::getInstance()->_score);
  this->addChild(_yourScore, zUI);

  Để hiểu rõ chi tiết hơn về phần này bạn vui lòng tham khảo tại bài viết Hiển Thị Điểm Số Lên Màn Hình Trong Cocos2d-x 3.x.

  Trong hàm inputHandle

  Update điểm và set lại string cho Label.

  void GameScene::inputHandle()
  {
  	if (_clickedButton == BTN_NONE)
  		return;
  
  	if ((_resultTrue == true && (_clickedButton == BTN_RIGHT)) ||
  		(_resultTrue == false && (_clickedButton == BTN_WRONG)))
  	{
  		_score ++;
  		CCString *tempScore = CCString::createWithFormat("%i", _score);
  		_yourScore->setString(tempScore->getCString());
  		generateNextChallenge();
  	}
  	else
  	{
  		Director::getInstance()->replaceScene(GameOverScene::createScene());
  	}
  
  	_clickedButton = BTN_NONE;
  }
  

  Download

  SOURCE_CODE

  RESOURCE

  Thảo luận

  Đăng nhập

  Bài viết liên quan

  Hiện Thực Game Zero Với Unity - Phần 3 - Điểm Số Và Progress Timer

  Hiện Thực Game Zero Với Unity - Phần 3 - Điểm Số Và Progress Timer

  Tiếp tục chuỗi bài viết Hướng Dẫn Hiện Thực Game Zero Với Unity, ở phần trước, tôi đã giới thiệu và hướng dẫn các bạn cách hiện thực gameplay của game Zero. Trong phần 3 ...

  Rye Nguyen

  10/08/2015

  Hướng Dẫn Viết Game Zero Với Cocos2d-x - Phần 8: Hiện thực GameScene - Xử lý sự kiện trong game

  Hướng Dẫn Viết Game Zero Với Cocos2d-x - Phần 8: Hiện thực GameScene - Xử lý sự kiện trong game

  Tiếp tục chuỗi bài viết về hướng dẫn làm game, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cách hiện thực GameScene. Cụ thể trong bài viết này tôi sẽ giúp các bạn cách nhận các sự kiện từ ...

  Ryan Lê

  10/03/2015

  Hướng Dẫn Viết Game Zero Với Cocos2d-x - Phần 7: Hiện thực GameScene - Button

  Hướng Dẫn Viết Game Zero Với Cocos2d-x - Phần 7: Hiện thực GameScene - Button

  Tiếp tục chuỗi bài viết về hướng dẫn làm game, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cách hiện thực GameScene. Cụ thể trong bài viết này tôi sẽ giúp các bạn gắn thêm các button vào ...

  Ryan Lê

  12/03/2015

  Hướng Dẫn Viết Game Zero Với Cocos2d-x - Phần 1: Tạo Scene

  Hướng Dẫn Viết Game Zero Với Cocos2d-x - Phần 1: Tạo Scene

  Bạn đã đọc qua các bài viết về cocos2d-x của STDIO, bạn muốn thử viết một game hoàn chỉnh nhưng chưa biết nên bắt đầu từ đâu? Thông qua chuỗi bài viết về hướng dẫn làm ...

  Ryan Lê

  27/02/2015

  Hướng Dẫn Viết Game Zero Với Cocos2d-x - Phần 5: Hiện thực GameScene - Vẽ Suit

  Hướng Dẫn Viết Game Zero Với Cocos2d-x - Phần 5: Hiện thực GameScene - Vẽ Suit

  Tiếp tục chuỗi bài viết về hướng dẫn làm game, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cách hiện thực GameScene. Cụ thể trong bài viết này tôi sẽ giúp các bạn khởi tạo một layer mới ...

  Ryan Lê

  07/03/2015

  Hiện Thực Game Zero Với Unity - Phần 1 - Nhận Sự Kiện Button

  Hiện Thực Game Zero Với Unity - Phần 1 - Nhận Sự Kiện Button

  Tôi tiếp tục chuỗi bài viết giúp bạn đọc xây dựng một game đơn giản thực tế: Hướng Dẫn Hiện Thực Game Zero Với Unity. Qua chuỗi bài viết, hi vọng bạn đọc sẽ dễ dàng hơn ...

  Rye Nguyen

  09/08/2015

  Hướng Dẫn Viết Game Zero Với Cocos2d-x - Phần 6: Hiện thực GameScene - Thêm thời gian

  Hướng Dẫn Viết Game Zero Với Cocos2d-x - Phần 6: Hiện thực GameScene - Thêm thời gian

  Tiếp tục chuỗi bài viết về hướng dẫn làm game, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cách hiện thực GameScene. Cụ thể trong bài viết này tôi sẽ giúp các bạn add thêm thời gian vào ...

  Ryan Lê

  10/03/2015

  Hiện Thực Game Zero Với Unity - Phần 2 - Hiện Thực Gameplay

  Hiện Thực Game Zero Với Unity - Phần 2 - Hiện Thực Gameplay

  Tôi tiếp tục chuỗi bài viết giúp bạn đọc xây dựng một game đơn giản thực tế: Hướng Dẫn Hiện Thực Game Zero Với Unity. Ở phần 2 tôi sẽ giới thiệu và hướng dẫn các bạn xây ...

  Rye Nguyen

  09/08/2015

  Phát Triển Game Funny Halloween Pumpkins Với Cocos2d-x - Phần 1

  Phát Triển Game Funny Halloween Pumpkins Với Cocos2d-x - Phần 1

  Bài viết hướng dẫn các bạn mới muốn học làm game bằng Cocos2d-x. Thông qua bài viết này, các bạn có thể biết đuợc một số kiến thức về xử lý cũng như cách bố trí cấu trúc ...

  Nguyễn Văn Lợi

  27/11/2015

  Hiện Thực Game Zero Với Unity - Phần 4 - Scene Và Popup

  Hiện Thực Game Zero Với Unity - Phần 4 - Scene Và Popup

  Tiếp tục chuỗi bài viết Hướng Dẫn Hiện Thực Game Zero Với Unity, trong bài viết này, tôi sẽ tập trung thiết kế hệ thống scene và popup trong game. Ngoài ra, tôi mở rộng ...

  Rye Nguyen

  10/08/2015

  STDIO
  Trang chính
  Công ty TNHH STDIO

  30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
  +84 28.36205514 - +84 942.111912
  [email protected]

  383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
  Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012

  ©STDIO, 2013 - 2020