STDIO
Tìm kiếm gần đây
  Nội dung
  0
  0
  Chia sẻ
  Nội dung
  0
  0
  Chia sẻ

  Một Vài Chương Trình C++ Cơ Bản

  Các bài toán cơ bản trong lập trình và phương pháp hiện thực.
  28/09/2014 23/09/2020 3 phút đọc
  Một Vài Chương Trình C++ Cơ Bản

  Giới thiệu một số bài toán cơ bản, phương pháp phân tích và hướng dẫn hiện thực bằng ngôn ngữ lập trình C++ dành cho người mới bắt đầu.

  Bài toán số 1

  Yêu cầu:

  Hãy viết chương trình tính tổng – hiệu – tích – thương của 2 số nguyên x và y được nhập từ bàn phím.

  Phân tích:

  Với yêu cầu trên, bài toán được phân tích thành các bước xử lý như sau:

  1. Nhận x và y từ bàn phím
  2. Thực hiện tính toán và in ra kết quả

  Code:

  #include <iostream>
  using namespace std;
  
  void main()
  {
  	int x = 0, y = 0;
  
  	// Đọc giá trị của x và y từ bàn phím
  	cout << "Please input x: ";
  	cin >> x;
  	
  	cout << "Please input y: ";
  	cin >> y;
  
  	// Xuất ra kết quả tính toán tương ứng
  	cout << "\tx + y = " << x + y << endl;
  	cout << "\tx - y = " << x - y << endl;
  	cout << "\tx * y = " << x * y << endl;
  	cout << "\tx / y = " << x / y << endl;
  }

  Cải tiến:

  Nhập đồng thời cả x và y (phân biệt nhau bằng khoảng trắng)

  cout << "Please input x and y: ";
  cin >> x >> y;

  Bài toán số 2

  Yêu cầu:

  Viết chương trình tính chu vi và diện tích của hình tròn với bán kính được nhập từ bàn phím.

  Phân tích:

  Gọi C là chu vi của hình tròn và S là diện tích của hình tròn. Với r là bán kính của đường tròn chu vi và diện tích được tính bởi công thức sau

  • C = 2 * r * π
  • S = r2 * π

  Với π 3.14159265359

  Code:

  #include <iostream>
  using namespace std;
  
  void main()
  {
  	double r = 0.0;
  
  	// Đọc giá trị bán kính từ bàn phím
  	cout << "Please input radius: ";
  	cin >> r;
  	
  	// Xuất ra kết quả tính toán tương ứng
  	cout << "\t=> Circumference: " << 2 * r * 3.14159265359 << endl;
  	cout << "\t=> Area: " << r * r * 3.14159265359 << endl;
  }

  Cải tiến:

  Dùng một hằng số - đặt là PI để thay thế cách sử dụng trực tiếp giá trị của số π.

  #include <iostream>
  using namespace std;
  
  const double PI = 3.14159265359;
  
  void main()
  {
  	double r = 0.0;
  
  	// Đọc giá trị bán kính từ bàn phím
  	cout << "Please input radius: ";
  	cin >> r;
  	
  	// Xuất ra kết quả tính toán tương ứng
  	cout << "\t=> Circumference: " << 2 * r * PI << endl;
  	cout << "\t=> Area: " << r * r * PI << endl;
  }

  Bài toán số 3

  Yêu cầu:

  Viết chương trình chuyển nhiệt độ từ Fahrenheit sang Celsius và ngược lại. Nhiệt độ Fahrenheit và Celsius được nhập từ bàn phím

  Phân tích:

  Áp dụng tương tự các kĩ thuật ở bài toán 1, bài toán 2 với công thức chuyển đổi giữa Fahrenheit và Celsius như sau:

  • ºF = ºC * 1.8 + 32.0
  • ºC = (ºF – 32.0) / 1.8

  Code:

  #include <iostream>
  using namespace std;
  
  void main()
  {
  	double fahrenheit = 0.0;
  	double celsius = 0.0;
  
  	// Đọc giá trị độ C và chuyển thành độ F
  	cout << "Please input the Celsius degree(s): ";
  	cin >> celsius;
  	cout << "=> The Fahrenheit is: " << celsius * 1.8 + 32.0 << " degree(s)" << endl;
  
  	// Đọc giá trị độ F và chuyển thành độ C
  	cout << "Please input the Fahrenheit degree(s): ";
  	cin >> fahrenheit;
  	cout << "=> The Celsius is: " << (fahrenheit - 32.0) / 1.8 << " degree(s)" << endl;	
  }​
  0 Bình luận
  Khi bạn nhấn vào sản phẩm do chúng tôi đề xuất và mua hàng, chúng tôi sẽ nhận được hoa hồng. Điều này hỗ trợ chúng tôi có thêm kinh phí tạo nhiều nội dung hữu ích. Tìm hiểu thêm.
  STDIO

  Trang chính

  Công ty TNHH STDIO

  • 30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
   +84 28.36205514 - +84 942.111912
   developer@stdio.vn
  • 383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
   Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012
  ©STDIO, 2013 - 2021