STDIO
Tìm kiếm gần đây
  • Nội dung
  • QR Code
  • 0
  • Bình luận
  • Sao chép

  WPF - Report Viewer Tutorial

  Report Viewer là một công cụ hỗ trợ tiện dụng trong bộ thư viện dot NET của Microsoft giúp lập trình viên xuất báo cáo dựa trên dữ liệu có sẵn trong hệ thống.
  24/11/2014
  24/09/2020
  3 phút đọc
  WPF - Report Viewer Tutorial

  Report Viewer là gì ?

  Report Viewer là một công cụ hỗ trợ tiện dụng trong bộ thư viện dot NET của Microsoft giúp lập trình viên xuất báo cáo dựa trên dữ liệu có sẵn trong hệ thống.

  Tuy nhiên, với công nghệ WPF thì control này không mặc định tồn tại nên phải chủ động thêm vào.

  Hướng dẫn

  Bước 1: tạo Window mới

  Tạo 1 cửa sổ mới.

  Chọn project hiện tại, nhấn chuột phải bấm vào menu Add.. chọn Window, nhấn chuột phải vào cửa sổ vừa tạo ở khung Solution Explorer và chọn Add Reference.

  WPF report viewer tutorial .Net

  Bước 2: thiết lập WindowsFormsHost

  Ở trang xaml của cửa sổ vừa tạo, kéo thả control WindowsFormsHost vào cửa sổ vừa tạo và thiết lập như sau:

  <Window x:Class="WpfApplication1.MainWindow"
  	xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
  	xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
  	xmlns:rv="clr-namespace:Microsoft.Reporting.WinForms;
  		assembly=Microsoft.ReportViewer.WinForms" 
  	Title="MainWindow" Height="350" Width="525">
    <Grid>
      <WindowsFormsHost VerticalAlignment="Top" HorizontalAlignment="Left" 
  			Width="100" Height="100" Margin="127,191,0,0"/>
      <WindowsFormsHost>
        <rv:ReportViewer x:Name="_reportViewer"/>
      </WindowsFormsHost>
    </Grid>
  </Window>

  Bước 3: thiết lập Report Wizard

  Chuột phải vào project và chọn Add new item, chọn Report Wizard.

  WPF report viewer tutorial .Net

  Bước 4: thiết lập dataset

  Lần lượt thiết lập Data Set trong cửa sổ Report Wizard.

  WPF report viewer tutorial .Net

  Chọn Database và bấm Next.

  WPF report viewer tutorial .Net

  Chọn Dataset và bấm Next.

  WPF report viewer tutorial .Net

  Khi chọn New Connection.. để thêm database vào project.

  Ở đây thêm database "RAPCHIEUPHIM".

  Sau đó bấm Next sẽ hiện cửa sổ như trên, chọn "No".

  WPF report viewer tutorial .Net

  Chọn Next và đợi load dữ liệu từ database.

  WPF report viewer tutorial .Net

  Ở khung DataSet name, đặt tên cho Data set source, lưu ý nên đặt tên dễ lưu nhớ vì tên này sẽ dùng để truy xuất data set ở trong phần tải report.

  Một dataset bao gồm nhiều thành phần của database tạo nên, chọn Data Set là bảng KHACHHANG.

  Sau khi đã chọn và đặt tên, bấm Finish.

  WPF report viewer tutorial .Net

  Sau khi cửa sổ này xuất hiện, đặt tên cho Data set và bấm Next.

  WPF report viewer tutorial .Net

  Chọn thuộc tính của Data set sẽ hiển thị trong report, ở đây chọn hiển thị tất cả các thuộc tính của Bảng KHACHHANG nên kéo thả toàn bộ thuộc tính ở vùng “Available fields” sang vùng “Values”.

  Sau khi đã chọn thuộc tính cần hiển thị, bấm Next.

  WPF report viewer tutorial .Net

  Bấm Next để tiếp tục.

  WPF report viewer tutorial .Net

  Chọn style của report, ở đây để mặc định và bấm Finish để hoàn tất.

  Bước 5: thiết lập cửa sổ hiện thị report

  Thiết lập trong file .cs của cửa sổ hiển thị report.

  public partial class MainWindow : Window
  {
    public MainWindow()
    {
      InitializeComponent();
      _reportViewer.Load += ReportViewer_Load;
    }
  
    private bool _isReportViewerLoaded;
  
    private void ReportViewer_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      if (!_isReportViewerLoaded)
      {
        Microsoft.Reporting.WinForms.ReportDataSource reportDataSource1 = 
              new Microsoft.Reporting.WinForms.ReportDataSource();
  
        NameOfDataSet dataset = new NameOfDataSet();
        dataset.BeginInit();
  
        reportDataSource1.Name = "NameOfDataSet";
        reportDataSource1.Value = dataset.KHACHHANG;
        this._reportViewer.LocalReport.DataSources.Add(reportDataSource1);
        this._reportViewer.LocalReport.ReportEmbeddedResource =
              "WpfApplication1.NameOfReport.rdlc";
  
        dataset.EndInit();
  
        //fill data into adventureWorksDataSet
        NameOfDataSetTableAdapters.KHACHHANGTableAdapter datasetAdapter =
              new NameOfDataSetTableAdapters.KHACHHANGTableAdapter();
  
        datasetAdapter.ClearBeforeFill = true;
        datasetAdapter.Fill(dataset.KHACHHANG);
  
        _reportViewer.RefreshReport();
  
        _isReportViewerLoaded = true;
      }
    }
  }

  Kết quả 

  WPF report viewer tutorial

  Phù hợp cho bạn

  Đề xuất

  Các Kiến Thức Cần Có Cho 1 Dự Án C#

  Các Kiến Thức Cần Có Cho 1 Dự Án C#

  Lộ trình, kiến thức cần chuẩn bị cho dự án C# dành cho người mới.

  C# for AutomationGóc Nhìn

  05/07/2020

  6 Bước Render Chân Dung

  6 Bước Render Chân Dung

  Hướng dẫn cơ bản 6 bước Render chân dung nhanh chóng.

  Control ZedIOI

  30/09/2020

  Khám phá thêm

  Giới Thiệu về Kỹ Thuật Phần Mềm – Software Engineering

  Giới Thiệu về Kỹ Thuật Phần Mềm – Software Engineering

  Software Engineering là một phần của System Engineering - liên quan đến ...

  Trung Nguyễn

  22/09/2014

  Tín Hiệu Số Và Tương Tự - Analog/Digital

  Tín Hiệu Số Và Tương Tự - Analog/Digital

  Trong ngành điện tử nói chung và trong lập trình vi điểu khiển nói ...

  Điện Tử Ứng DụngKiến thức & linh kiện

  22/06/2016

  Hướng Dẫn Cài Đặt Strawberry Perl Trên Windows

  Hướng Dẫn Cài Đặt Strawberry Perl Trên Windows

  Cài đặt chi tiết Perl cho môi trường Windows sử dụng gói Strawberry ...

  Vũ Quang Huy

  03/11/2014

  Mở File Và Đường Dẫn Bất Kỳ Với Phương Thức ShellExcute()

  Mở File Và Đường Dẫn Bất Kỳ Với Phương Thức ShellExcute()

  Hướng dẫn mở file trong chương trình bằng hàm ShellExcute() trong C++ ...

  Modern C++Win32 API

  15/09/2015

  C# - Vì Sao Lại Chọn C Sharp

  C# - Vì Sao Lại Chọn C Sharp

  Ngôn ngữ lập trình C# được xây dựng bởi Microsoft có thiết kế mạnh mẽ có ...

  C# for AutomationGóc Nhìn

  09/08/2020

  HTML - Phần 1: Cơ Bản Về HTML

  HTML - Phần 1: Cơ Bản Về HTML

  Các kiến thức cơ bản về HTML trong thiết kế web và tạo trang web đầu ...

  HTML Cheat SheetCăn bản

  20/10/2015

  Nội Dung Trọng Tâm Thi ISTQB Advanced Level

  Nội Dung Trọng Tâm Thi ISTQB Advanced Level

  Bài viết giới thiệu về nội dung bài thi nâng cao (Advanced Level) để ...

  STDIO TrainingISTQB

  16/05/2017

  Type-casting Trong C++

  Type-casting Trong C++

  Tìm hiểu về chuyển đổi kiểu dữ liệu (type-casting) trong C++.

  Modern C++C++98

  30/07/2015

  STDIO
  Trang chính
  Công ty TNHH STDIO

  30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
  +84 28.36205514 - +84 942.111912
  developer@stdio.vn

  383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
  Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012

  ©STDIO, 2013 - 2020