Tài trợ bài viết này và giới thiệu dịch vụ, sản phẩm, thương hiệu, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp đến với cộng đồng.
STDIO Bài viết trước tôi có nói về Apache Cordove về việc sử dụng các công nghệ web hiện tại cho việc lập trình đa nền tảng trên ứng dụng mobile. Vậy cụ thể Apache Cordove là gì? Apache Cordove là một open source collection của JavaScript device APIs được Adobe/Nitobi quyên góp PhoneGap codebase đến tổ chức Apache Software để phát triển. Có thể hiểu PhoneGap là tiền thân của Apache Cordove.
Nội dung bài viết

Giới thiệu

Apache Cordove - Một open source collection của javascript device APIs được Adobe/Nitobi quyên góp từ PhoneGap codebase đến tổ chức Apache Software để phát triển. Có thể hiểu PhoneGap là tiền thân của Apache Cordove. Apache Cordove hỗ trợ cho việc tạo ứng dụng native trên các nền tảng Andoird, iOS, Windows...

Tiền đề bài viết

Bài viết trước tôi có nói về Apache Cordove về việc sử dụng các công nghệ web hiện tại cho việc lập trình đa nền tảng trên ứng dụng mobile. Vậy cụ thể Apache Cordove là gì và cách triển khai một ứng dụng Apache Cordove như thế nào. Bài viết này sẽ giúp người đọc nắm bắt và triển khai một ứng dụng Apach Cordove.

Đối tượng hướng đến

Những người đang làm việc với Html/Javascript/CSS.

Những người quan tâm về Apache Cordove.

Những người đang hướng tới làm việc Cross platfrom.

Triển khai một ứng dụng Apache Cordove

Bước 1. Download và install Nodejs 

Cordova hoạt động dựa trên Node.js nên phải cài đặt NodeJS trước mới có thể cài đặt Cordova.

Bước 2. Install git client (bắt buộc)

Cordova phụ thuộc vào git nên phải cài đặt git client.

Bước 3. Install Cordova trên nền Node.js sử dụng CLI (Command Line Interface).

Trên Windows khởi chạy command line (cmd) tại dấu nhắc lệnh thực thi lệnh:

$npm install -g cordova để cài đặt cordova.

Trên OSX và Linux khởi chạy terminal tại dấu nhắc lệnh thực thi lệnh:

$sudo npm install -g cordova để cài đặt cordova.

Bước 4. Create App

Tại cmd bạn gõ lệnh:

$cordova create <Tên Thư Mục> <Packed> <Tên Project>

Bước 5. Add Platform

Nếu như bước trên  tôi tạo một project như sau:

$cordova create hello com.example.hello HelloWorld

Tôi di chuyển đến thư mục project mới tạo:

$cd hello

Việc tiếp theo là tôi sẽ thêm platform.

Đối với Mac và Linux:

$ cordova platform add ios
$ cordova platform add amazon-fireos
$ cordova platform add android
$ cordova platform add blackberry10
$ cordova platform add firefoxos

Đối với Windows:

$ cordova platform add wp8
$ cordova platform add windows
$ cordova platform add amazon-fireos
$ cordova platform add android
$ cordova platform add blackberry10
$ cordova platform add firefoxos

Để kiểm tra thiết lập hiện tại của các platform:

$ cordova platforms ls

Bước 6. Build App

Đối với từng nền tảng có cách build khác nhau, tôi sẽ nói chi tiếp hơn trong những bài tiếp theo.

THẢO LUẬN
ĐÓNG