Tài trợ bài viết này và giới thiệu dịch vụ, sản phẩm, thương hiệu, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp đến với cộng đồng.
STDIO Cocos2d-x là một game engine hỗ trợ lập trình game khá mạnh mẽ hiện nay, với số lượng người dùng rất đông đảo. Qua bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt và build project trên môi trường MAC thông qua Xcode.
Nội dung bài viết

Giới thiệu

Cocos2d-x là một engine hỗ trợ lập trình game khá mạnh mẽ hiện nay, với số lượng người dùng rất đông đảo. Qua bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt và build project trên Xcode.

Tiền đề bài viết

Trong quá trình tìm hiểu và hiện thực, tôi nhận thấy những khó khăn của việc cài đặt Cocos2d-x trên môi trường MAC. Do đó tôi muốn chia sẻ lại để các bạn hạn chế các vướng mắc.

Đối tượng hướng đến

Bài viết dành cho các bạn đang muốn tìm hiểu về Cocos2d-x nhưng chưa biết cách cài đặt. Môi trường cài đặt là trên hệ điều hành Mac. Mục tiêu hướng đến những người bắt đầu tìm hiểu về Cocos2d-x. Phiên bản hiện tại của Cocos2d-x là v 3.13.1.

Bước 1: Chuẩn bị

1. Cocos2d-x v3.13.1

http://www.cocos2d-x.org/download

ss_1

2. android-sdk-macosx

https://developer.android.com/studio/index.html

ss_2

3. android-ndk-r12b: (android-ndk-r9d với phiên bản Cocos2dx thấp hơn)

http://stackoverflow.com/questions/6849981/where-do-i-find-old-versions-of-android-ndk

ss_3

4. ANT 1.9.7

http://ant.apache.org/bindownload.cgi

ss_4

5. Xcode 8

https://developer.apple.com/xcode/

ss_5

Bước 2: Cài đặt Cocos2d-x và Xcode

Đặt tất cả vào một folder.

ss_6

Mở Terminal và đánh lệnh cd, sau đó kéo thả folder (Cocos2d-x-3.13.1) vào và nhấn phím enter. Ví dụ máy của tôi sẽ như sau:
(cd /Volumes/SETTUP/COCOS2DX/cocos2d-x-3.13.1).

ss_7

ss_8

Tiếp đến, các bạn nhập dòng code sau vào Terminal: python ./setup.py và nhấn phím enter:

 ss_9

Kéo folder android-ndk-r12b va nhấn enter:

ss_10
 
Kéo folder android-sdk-macosx va enter:

ss_11

ss_12

Kéo tiếp folder apache-ant-1.9.7 vào và nhấn enter:

ss_13
 
Màn hình sẽ hiển thị như sau:

ss_14

Kết thúc đánh lệnh  sau vào Terminal: source Đường dẫn .bash_profile (vi du source /Users/dangson/.bash_profile) và enter

Bước 3: Cài đặt Xcode8

Double click chuột vào xcode8.xip. Tiếp đến kéo vào application:

ss_15

Bước 4: Tạo mới project

Mở terminal và  đánh lệnh sau:

cocos  new  ten_game –p  ten_goi  –l  cpp  -d duong_dan_den_thu_muc_chua_game

Ví dụ máy của tôi như sau(cocos new game -p com.tamobile.game -l cpp -d /Volumes/DATA/BAITAPCOCOS2DX)

ss_16

Tiếp đến vào thư mục chứa project: proj.ios_mac.

ss_17
 
Chọn mở bằng Xcode:

ss_18

Bước 5: Build trên iOS

Chọn run:

ss_19

Kết quả:

ss_20

THẢO LUẬN
ĐÓNG