Khóa học lập trình ứng dụng đa nền tảng với React Native, xây dựng các ứng dụng đa nền tảng trên thiết bị di động iOS, Android.