Debugging chăm chỉ gấp đôi như viết mã ở nơi đầu tiên. Do đó, nếu bạn viết mã rõ ràng đến mức có thể, bạn sẽ, theo định nghĩa, không đủ thông minh để gỡ rối nó. Christopher Thompson
Huỳnh Duy Lộc Bài viết hướng dẫn cách cài đặt và thiết lập môi trường Linux trên Windows 10 Anniversary và sử dụng công cụ Bash on Ubuntu on Windows nhằm giúp độc giả khởi tạo môi trường Linux để sử dụng và tìm hiểu Linux trên hệ điều hành Windows 10.
Nội dung bài viết

Giới thiệu

Windows Subsystem cho Linux là một tính năng mới được tích hợp đi kèm bản Windows 10 Anniversary Update 64-bit bản build 1607 trở lên dành cho các nhà phát triển. 

Windows Subsystem cho Linux cung cấp một nền tảng Linux được tích hợp vào Windows 10 mà bản thân nền tảng ấy có khả năng khởi tạo để chạy các câu lệnh và ứng dụng Linux thông qua hệ điều hành Ubuntu. Điều này khiến Windows 10 Aniversary có thể tích hợp một hệ thống Linux con cùng chạy với Windows 10 của bạn.

Hướng dẫn cài đặt Windows Subsystem cho Linux

Yêu cầu Window

Độc giả cần cài đặt Windows 10 Anniversary Update bản 64-bit với bản build 1607 trở lên mới có thể thiết lập được Windows Subsystem cho Linux.

Thiết lập Developer mode cho môi trường Window

Windows Subsystem cho Linux là một tính năng dành cho nhà phát triển, do đó để cài đặt và sử dụng, bạn cần thiết lập chế độ “Nhà phát triển-Developer mode” cho môi trường Window.

Vào Setting - Update & security - For developers và chọn “Developer mode”

thiet-lap-moi-truong-nha-phat-trien

Thiết lập yêu cầu được dùng chức năng Windows Subsystem for Linux

Do môi trường Linux không được thiết lập mặc định trên môi trường Windows 10 nên chúng ta cần bật thiết lập khởi tạo môi trường Linux thông qua tính năng Windows Subsystem for Linux (Beta).

Vào Control Panel > Programs and features > Turn Windows features on or off và chọn “Windows Subsystem for Linux (Beta)”.

thiet-lap-window-subsystem-for-linux

Sau khi bật khởi tạo “Windows Subsystem for Linux (Beta)”, Windows sẽ yêu cầu khởi động lại, tiến hành khởi động lại Window.

Cài đặt Bash on Ubuntu on Windows

Sau khi Windows khởi động lại, bạn cần cài đặt tính năng Bash on Ubuntu on Windows để sử dụng Linux trên Window.

Đi đến thư mục System32 với đường dẫn có dạng như sau: ”C:\Windows\System32” và chạy tập tin "bash.exe"

cai-dat-bash-exe-01

Hoặc có thể tìm bash.exe bằng Cortana với câu lệnh bash.exe

cai-dat-bash-exe-02

Sau khi tập tin bash.exe được khởi chạy thông qua một giao diện console, sẽ có yêu cầu chấp nhận tải về gói “Bash on Ubuntu on Windows”, bấm “y” để đồng ý.

cai-dat-bash

Một số trường hợp nếu bạn chưa đăng nhập vào tài khoản để kết nối tới Store Microsoft, một yêu cầu khởi tạo tài khoản sẽ hiện ra và bạn có thể tạo tài khoản ở ngay trên cửa số console hoặc khởi tạo trong Setting và đăng nhập, sau đó chạy lại bash.exe.

Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, để sử dụng bạn sẽ được yêu cầu tạo một tài khoản UNIX. Tiến hành tạo và ghi nhớ tài khoản cho các thao tác sau này.

Sử dụng Bash on Ubuntu on Windows

Sử dụng Cortana, gõ tìm kiếm “Bash” và chọn “Bash on Ubuntu on Windows”

chay-bash-on-ubutu-on-window

Bash on Ubuntu on Windows sẽ là một chương trình dạng console, tôi sẽ kiểm thử chương trình này với lệnh kiểm tra thử version Ubuntu bằng câu lệnh sau:

lsb_release -a

Kết quả nhận được

kiem-tra-bash-on-ubutu-on-windows

Đến đây việc cài đặt Bash on Ubuntu on Windows xem như hoàn tất. Bạn có thể dùng những câu lệnh khác để kiểm tra thử Bash on Ubuntu on Windows có cài đặt thành công hay chưa.

Kết luận

Việc cài đặt và chạy thành công Bash on Ubuntu on Windows xem như bước đầu bạn đã có được môi trường Linux trên Windows 10 nhằm tìm hiểu và nghiên cứu sâu hơn về nó.

Tham khảo

Thông tin và hình ảnh trong bài viết này được tham khảo từ MSDN.

Các khóa học lập trình C++ tại STDIO Training.

Bạn cần hỗ trợ các dự án kết nối không dây?

Quí doanh nghiệp, cá nhân cần hỗ trợ, hợp tác các dự án IoT, kết nối không dây. Vui lòng liên hệ, hoặc gọi trực tiếp 0942.111912.

  • TỪ KHÓA
  • Arduino
  • ESP32
  • ESP8266
  • Wifi
  • Bluetooth
  • Zigbee
  • Raspberry Pi
THẢO LUẬN
ĐÓNG