STDIO Cơ sở dữ liệu (database) đối với lập trình viên là một cái gì đó rất quen thuộc, nó là dữ liệu mà ta thường thao tác. Trong bài viết này, tôi sẽ giải thích về “Database” theo một cách đơn giản.
Nội dung bài viết

Giới thiệu

Cơ sở dữ liệu (database) đối với lập trình viên là một cái gì đó rất quen thuộc, nó là dữ liệu mà ta thường thao tác. Trong bài viết này, tôi sẽ giải thích về database theo một cách đơn giản. Tôi sẽ bắt đầu với những ý tưởng cơ bản, rồi giải thích tại sao nó cần có.

Định nghĩa cơ sở dữ liệu (database)

Để dễ hình dung, tôi xin phép được tách cụm từ database thành database.

Data là một cái gì đó bên ngoài thực tế mà ta thu thập được, nó là một thứ chưa được định nghĩa và cũng như chưa sử dụng vào một mục đích nào hết. Ví dụ như: 8415897381. Nếu tôi viết như vậy thì các bạn có thể hiểu nó theo nhiều nghĩa như: mật khẩu, mã số,... nhưng nếu tôi ghi nó lại thành Tel: +8415897381. Chúng ta sẽ biết nó là số điện thoại, nên bước đầu khi chúng ta thao tác với dữ liệu, ta phải biến dữ liệu thô thành một thứ có nghĩa.

Với định nghĩa về dữ liệu trên tôi mong các bạn đã có một chút khái niệm về dữ liệu. Tiếp theo tôi sẽ giải thích về ý nghĩa của cơ sở dữ liệu.

Để giải thích rõ ràng tôi xin đặt 2 câu hỏi như sau: Làm thế nào để lưu dữ liệu vào máy tính? Tại sao chúng ta cần có cơ sở dữ liệu trong khi ta có thể lưu dữ liệu bằng Excel?

Giải thích cho câu hỏi trên khá là đơn giản. Đầu tiên, ta cần phải mặc định trong đầu là máy tính nó sẽ không thông minh hơn con người. Tiếp theo, máy tính cần một cái gì đó đơn giản và phải giống nhau toàn bộ. Tiếp theo, vì muốn tạo ra cái thứ hết sức đơn giản đó, các nhà khoa học đã phát minh ra thứ gọi là bảng (table). Cho nên, dữ liệu bên ngoài rất phức tạp, nhưng ta chỉ biến nó thành bảng(Table) thì có thể giải quyết được hết.

Qua sự giải thích trên, chúng ta đã có thể hiểu được cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu thật chất chỉ là sự tập hợp nhiều bảng. Đến đây, ta sẽ giải quyết câu hỏi: Tại sao chúng ta cần cơ sở dữ liệu trong khi ta có thể lưu dữ liệu bằng các bản tính (spreadsheet) trong Excel?

Nếu cơ sở dữ liệu mà chỉ có việc tạo ra bảng thì không còn gì là đặc biệt nữa. Các bảng có thể liên kết với nhau ta gọi đó là mô hình quan hệ. Tôi sẽ giải thích nó trong bài viết sau.

Ví dụ: Từ mã sản phẩm, tôi có thể truy cập nhanh chóng các thông tin liên quan đến sản phẩm đó như: giá tiền, nhà sản xuất.

Kết luận

Qua bài viết này, tôi muốn truyền tải kiến thức về cơ sở dữ liệu một cách đơn giản nhất, nhằm để những người mới tiếp cận về cơ sở dữ liệu có thể hiểu được.

THẢO LUẬN
ĐÓNG