e muốn ghi đoạn văn bản vào file bằng cách nhập đoạn văn bản từ màn hình console thì e làm sao ạ??

Đoạn văn bản đó được chứa trong chuỗi, bạn lấy:

""<tên file muốn ghi dữ liệu vào> << <tên chuỗi mà bạn nhập ở màn hình console>""

ad cho e hỏi cái fstream này có thể đọc được những file gì ạ

fstream đọc được file nhị phân nói chung, còn việc đọc "ý nghĩa" file như mp3, hay hình ảnh thì bạn cần đọc kiến trúc file đó.

Chương trình C giống như một điệu nhảy nhanh trên sàn nhảy mới được bôi sáp của người mang theo dao cạo râu. Edward V Berard