e muốn ghi đoạn văn bản vào file bằng cách nhập đoạn văn bản từ màn hình console thì e làm sao ạ??

Đoạn văn bản đó được chứa trong chuỗi, bạn lấy:

""<tên file muốn ghi dữ liệu vào> << <tên chuỗi mà bạn nhập ở màn hình console>""

ad cho e hỏi cái fstream này có thể đọc được những file gì ạ

fstream đọc được file nhị phân nói chung, còn việc đọc "ý nghĩa" file như mp3, hay hình ảnh thì bạn cần đọc kiến trúc file đó.

Nếu gỡ rối là quá trình của việc loại bỏ các lỗi phần mềm, thì sau đó lập trình phải là quá trình đưa nó vào. Larry Niven