Cho em hỏi tại sao khi e sử dụng eDayOfWeek::MONDAY thì trình biên dịch báo lỗi ạ , e dùng DevC++ ạ

lỗi thông báo như sau : eDayOfWeek không phải là 1 namespace

Công cụ gỡ rối hiệu quả nhất vẫn là suy nghĩ cẩn thận, liên kết với việc đặt in các câu lệnh thận trọng. Ken Thompson