Có cách nào để không dùng dataset không nhỉ?? :-/ vì dùng procedure rồi thì thêm cái dataset thấy phí quá :-?

hiện tại, theo mình biết thì phải dùng dataset để xuất report nha bạn :)

Chào bạn, tôi đang tìm hiều về WPF. Tôi đã tạo một chương trình nhỏ chạy thử. Tôi thấy rằng WPF rất hay tuy nhiên có một vấn đề tôi chưa có hướng giải quyết nó là: Khi tạo báo cáo(Report Viewe)r muốn chỉnh sửa báo cáo tại máy tính khách hàng tôi không tìm thấy hướng dẫn nào cả trên mạng. Thật sự gặp khó khăn nếu sản phẩm phần mềm viết bằng WPF mang đến cho khách hàng sử dụng khi muốn sửa báo cáo lại phải chọc vào code WPF rồi Build rồi lại copy vào máy tính khách hàng. Bạn có hướng dẫn nào về vấn đề mình vừa nói trên không.

Chào bạn,

Bạn thử liên hệ với anh La Kiến Vinh - https://www.stdio.vn/users/index/1/la-kien-vinh - nếu được có thể có 1 giải pháp miễn phí hoặc giải pháp giá rẻ nhé bạn :).

Hello Brian Vu, vấn đề không phải là giải pháp giá rẻ hay không? Việc 1 project nó linh động cỡ nào là do cách thiết kế nữa, bạn Lâm có thể nói trường hợp khách hàng bạn ra sao không? Bạn có thể PM cá nhân nếu như project nhạy cảm - 0933310128

Tôi có một phần mềm bán hàng. có báo cáo về doanh thu bán hàng. Trong báo cáo về doanh thu có nội dung như: tên sản phẩm, số lượng bán, đơn giá bán, thành tiền.

Tôi đưa phần mềm đến cài vào máy tính khách hàng và khách hàng yêu cầu thêm vào cột "kho hàng" vào trong báo cáo(tên sản phẩm,kho hàng, số lượng bán, đơn giá bán, thành tiền).

Phải chỉnh báo cáo ngay trên máy tính khách hàng.

Bạn phải lường trước được là khách hàng họ muốn sửa gì, bạn có thể làm theo cách sau. Bạn tạo ra 1 file lưu trữ, hoặc bạn có thể lưu thẳng trong cơ sở dữ liệu.

Khi tiến hành tạo report, bạn đọc thông tin trong file này ra, nó có các field name nào, thì bạn sẽ dùng chính field name đó để tổng hợp trong truy vấn SELECT để lấy dữ liệu đó. Nếu dùng file lưu trữ thì tính bảo mật thấp, bạn nên lưu tất cả trong cơ sở dữ liệu.

La Kiến Vinh đưa ra là bước sau rồi. Ý tôi là phần mềm đã dịch ra file EXE rồi. một form xem in số liệu, một form sửa báo cáo Report.rdlc(design report). trong form sửa báo cáo nó bao gồm thêm trường cho báo cáo thêm line, image, căn khổ giấy dọc sang khổ giấy ngang...

Ý tôi là có đoạn code nào mở file Report.rdlc để sửa không. Tôi xem trên mạng hình như phải tạo 1 file

Report.rdlc, 1 file Report.xml, khi nào sửa thì mở file Report.xml sồi sửa xong lưu vào Report.xml. nhưng

cũng chưa hiểu cách làm cụ thể.

Bạn xem thử nhé, theo như bài viết này, họ dùng XML làm template luôn.

http://www.c-sharpcorner.com/UploadFile/mahesh/XmlReports04182007115639AM/XmlReports.aspx

Mình đang sử dụng ReportViewer. Khi thiết kế report, thì mình đã để chế độ của report là Copy if newer. Tuy nhiên do mình dùng nhiều project nên mỗi lần chạy solution thì phải copy report muốn xem vào thư mục Bin của Project chính thì mới hiển thị report đc. Có cách nào mà build project chứa Report mà nó tự động chạy qua thư mục Bin của project chính không? hoặc chạy report đó luôn ko. Chứa copy qua về phiền phức quá. Thanks