Bạn nghĩa ơi cho mình hỏi sao minh co tải code cua bạn về và chạy demo nhưng kết quả không như mong muốn

UserName : ".$username."

"; if(isset($password)) echo "

Password : ".$password."

"; ?>

Giúp mình với.

Có hai cách thiết kế phần mềm. Cách thứ nhất là làm cho nó thật đơn giản để rõ ràng, không có chỗ nào thiếu sót. Cách thứ hai là làm cho nó thật phức tạp để không có chỗ thiếu sót nào rõ ràng. C.A.R. Hoare