Cảm ơn Hiếu nha , đang mơ hồ cái delegate vs event :v

Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc bài viết của mình :D

Rất bổ ích ạ, em cảm ơn

Chương trình C giống như một điệu nhảy nhanh trên sàn nhảy mới được bôi sáp của người mang theo dao cạo râu. Edward V Berard