Cảm ơn Hiếu nha , đang mơ hồ cái delegate vs event :v

Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc bài viết của mình :D

Rất bổ ích ạ, em cảm ơn

Đôi khi trả tiền để được ở trên giường vào ngày thứ Hai, thay vì dành phần nghỉ ngơi còn lại của tuần gỡ rối mật mã ngày thứ Hai. Vidiu Platon.