Nếu như file itextSharp.dll không quá lớn, và trong license của họ có cho phép mình phân phối lại, thì em có thể download và đưa vào trang STDIO luôn nhé em, điều này nhằm tránh việc mà itextSharp.dll bị xóa trên Server họ và bài viết của em thành ra không còn giá trị nhiều nữa.

Bạn không thể có phần mềm tốt nếu không có 1 nhóm tốt, và hầu hết các đội phần mềm cư xử như một gia đình bất thường. Lessie Lamport