Anh ơi!! Em cũng code tương tự như trên. Tuy nhiên khi send Message đi em gặp 1 hiện tượng là tin nhắn không đi mà đọng lại ở Skype của mình và quay tròn mãi như vậy!! Anh có thể hướng dẫn thêm về lỗi này đc không ạ?

Em mô tả thêm về môi trường phát triển của em. Bài viết này cũng lâu rồi, không hẳn nó tương thích với môi trường của em. Cũng có thể do vấn đề về mạng không chừng.