Ý tưởng của các lộc này giống với lọc trung bình đúng không anh nhỉ?