Em mới bắt đầu học Python. E thấy bài viết rất hữu ích . Hy vọng anh sẽ chia sẻ thêm nhiều kiến thức hay về Python nữa.