Bài viết của anh hay quá ! Cao thủ thật

Trong bài này thầy chưa nói hết bản chất về nó đâu, lúc học thầy thảo luận sâu hơn về bản chất nên nó sẽ hơi khác ý nghĩa của bài này chút. Bạn có thể thử đọc chương trình C++ bên STDIO chắc thú vị không kém: https://training.stdio.vn/trainees/subject/1/cpp-can-ban-den-nang-cao . Haiz, tiếc là dạo này bận quá, không lên STDIO chơi được.

Khai sáng thật sự luôn ạ. Bài viết của anh dễ hiểu quá

Kiểm tra chỉ có thể chứng tỏ sự hiện diện của các lỗi, chứ không phải nó không tồn tại. David Eagleson