serial là thư viện có sẵn trong arduino phải không bạn? nếu đúng sao không thấy bạn khai báo sử dụng thư viện trong đoạn code vậy?

Chào bạn Đoàn Sơn, thư viện Serial được tự động thêm vào khi biên dịch chương trình và chỉ cần sử dụng, trước khi sử dụng thì đặt baudrate là 9600.

Người ta nghĩ rằng khoa học máy tính là ngành toàn những thiên tài, thực tế thì ngược lại, họ chỉ làm việc dựa trên kết quả công việc của những người tiền nhiệm, giống như những viên gạch xếp chồng lên nhau tạo nên bức tường. Donald Knuth