Cho mình hỏi sao mình add thư viện vật lý vào thì build thành công nhưng cài lên máy thật thì báo lỗi nhỉ :(((

Dựa trên tình hình đáng buồn của các chương trình máy tính của chúng ta, việc phát triển phần mềm hiển nhiên vẫn là một nghệ thuật hắc ám, và chưa thể được gọi là sự khổ luyện của các kỹ sư. Bill Clinton