Cảm ơn bạn nhiều

Cám ơn bạn, mình làm như hướng dẫn và show được banner rồi. Nhưng khi chọn show showInterstitial thì vẫn chỉ show banner thôi, không hiểu sao nữa?

Mọi người nghĩ khoa học máy tính là kỹ thuật thiên tài nhưng thực tế thì ngược lại, chỉ cần nhiều người cùng xây dựng, nó sẽ thành bức tường đá thu nhỏ. Brian W. Kernighan.