Cảm ơn bạn nhiều

Cám ơn bạn, mình làm như hướng dẫn và show được banner rồi. Nhưng khi chọn show showInterstitial thì vẫn chỉ show banner thôi, không hiểu sao nữa?

Debugging chăm chỉ gấp đôi như viết mã ở nơi đầu tiên. Do đó, nếu bạn viết mã rõ ràng đến mức có thể, bạn sẽ, theo định nghĩa, không đủ thông minh để gỡ rối nó. Christopher Thompson