Cảm ơn bạn nhiều

Cám ơn bạn, mình làm như hướng dẫn và show được banner rồi. Nhưng khi chọn show showInterstitial thì vẫn chỉ show banner thôi, không hiểu sao nữa?