Cho em hỏi có sự khác nhau giữa Abstract Factory Method và Factory Method không ạ?

Chào @Manunited_Ltt,

Anh xin được trả lời câu hỏi của em ha.

- Factory Method đơn giản là function. Dùng để tạo ra chỉ một loại đối tượng cụ thể. Thường dùng trong kế thừa phần nhiều.

"... the Factory Method pattern uses inheritance and relies on a subclass to handle the desired object instantiation."

Còn Abstract Factory Method là object. Loại đối tượng nào được tạo ra chủ yếu dựa vào dữ liệu đầu vào.

"... with the Abstract Factory pattern, a class delegates the responsibility of object instantiation to another object via composition ..."

2 Khái niệm này không có tí liên quan gì đến nhau ngoại trừ việc nó có một cái tên gần giống.

Hi vọng giải quyết được thắc mắc của em.

Em cảm ơn a. Mà em còn thấy hơi mơ hồ. Chắc e làm lại ví dụ để hiểu. Em cảm ơn lần nữa.

Anh nghĩ là do em chưa nắm rõ kiến thức hướng đối tượng, hoặc em biết rồi, nhưng kiến thức đó không trùng với keyword này (học rồi mà ko biết là mình đã học hoặc biết rồi mà không biết là mình đã biết).

Các keyword sử dụng tiếng anh thì nên tham khảo thêm tài liệu tiếng anh. Để nâng cao hiểu biết hơn.

Đo lường tiến độ lập trình bằng cách xem xét từng dòng code thì cũng như đo lường tiến độ chế tạo máy bay bằng trọng lượng. Bill Gates