Lúc trước mình cũng tìm hiểu về vấn đề này nhưng chưa hiểu rõ, bài viết rất bổ ích.

Vậy đó, đàn em mà, sóng sau nó xô sóng trước.

Bài viết tốt lắm em

Cố gắng nhiều hơn nữa nhé ^^

Good job :)

Chương trình C giống như một điệu nhảy nhanh trên sàn nhảy mới được bôi sáp của người mang theo dao cạo râu. Edward V Berard