Bài viết thật sự rất thú vị. Cảm ơn về những chia sẻ của anh!

Lập trình là một trong những ngành khó của toán học ứng dụng, nhà toán học nghèo vẫn còn tốt hơn nhà toán học thuần túy. Paul Erdos