Bài viết hay.

Cảm ơn tác giả trẻ tuổi...

Hi vọng được đón đọc những bài hay như thế này...

Đọc hay sao không share cho tác giả vui lòng :P

Bài viết hay lắm! Cảm ơn vì đã chia sẻ :)

Dựa trên tình hình đáng buồn của các chương trình máy tính của chúng ta, việc phát triển phần mềm hiển nhiên vẫn là một nghệ thuật hắc ám, và chưa thể được gọi là sự khổ luyện của các kỹ sư. Bill Clinton