Bài viết hay.

Cảm ơn tác giả trẻ tuổi...

Hi vọng được đón đọc những bài hay như thế này...

Đọc hay sao không share cho tác giả vui lòng :P

Bài viết hay lắm! Cảm ơn vì đã chia sẻ :)

Chương trình C giống như một điệu nhảy nhanh trên sàn nhảy mới được bôi sáp của người mang theo dao cạo râu. Edward V Berard