Tại thời điểm này thì plug-in này chưa hỗ trợ cho phiên bản x64.

Chương trình C giống như một điệu nhảy nhanh trên sàn nhảy mới được bôi sáp của người mang theo dao cạo râu. Edward V Berard