Anh cho em hỏi cái này với ạ, nếu em muốn xuất ra các dữ liệu của từng node, tức là xuất một loạt luôn để dễ theo dõi thì em phải làm như thế nào ạ, hình như cái này anh chưa đề cập.

Ý của bạn @Tạ Quang Tú là "duyệt danh sách" qua từng phần tử. @Trung em cập nhật thêm nhé.

Anh có thể chỉ giúp em cái hàm cần dùng để xuất không anh?

Em có thể tham khảo tại đây https://bugs.vn/5965

Tác giả cho em hỏi 1 vấn đề này với ạ: địa chỉ của 1 con trỏ có thể ++ lên được ạ, trước giờ em nghĩ chỉ có giá trị của con trỏ mới ++ lên được. Như đoạn code này ạ, lúc này position được xem là địa chỉ đúng không ạ? Vì em thấy giá trị của myList là *myList.begin() nên myList.begin() sẽ là địa chỉ => position cũng là địa chỉ.

list<int>::iterator position = myList.begin();

position++;

Chào em, position là 1 đối tượng nhé em. position++ là operator overloading (operator++) trong class list<X>::iterator.