Anh cho em hỏi cái này với ạ, nếu em muốn xuất ra các dữ liệu của từng node, tức là xuất một loạt luôn để dễ theo dõi thì em phải làm như thế nào ạ, hình như cái này anh chưa đề cập.

Ý của bạn @Tạ Quang Tú là "duyệt danh sách" qua từng phần tử. @Trung em cập nhật thêm nhé.

Anh có thể chỉ giúp em cái hàm cần dùng để xuất không anh?

Em có thể tham khảo tại đây https://bugs.vn/5965