Định luật Atwood khẳng định rằng "Bất cứ app nào có thể viết bằng JavaScript thì đều sẽ viết bằng JavaScript" và câu thần chú này đã luôn tồn tại và không hề thay đổi qua năm tháng.