Đối với người mới bắt đầu học lập trình Python cơ bản, có rất nhiều bài tập nhỏ sẽ giúp bạn tự tin khi code Python, cũng như xây dựng được nền tảng lập trình cho chính mình.