Học lập trình mang lại nhiều lợi ích, nó không chỉ là 1 ngành nghề, nó còn giúp chúng ta biết cách suy nghĩ logic cũng như chớm lửa cho một tư duy về cách mọi thứ bắt đầu và hoạt động.