Trong khi viết một ứng dụng phần mềm, bạn phải tập trung vào chất lượng mã nguồn của nó để đơn giản hóa việc bảo trì và cập nhật. Các quy tắc cú pháp của Python cho phép bạn thể hiện các khái niệm mà không cần viết code bổ sung.