Tài trợ bài viết này và giới thiệu dịch vụ, sản phẩm, thương hiệu, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp đến với cộng đồng.
STDIO JavaScript là một ngôn ngữ lập trình được sử dụng phổ biến để lập trình web cũng như lập trình game trên nền web hiện nay. JavaScript được coi như là bắt buộc phải học đối với những trình web. Vậy ngôn ngữ lập trình này có điểm gì đặc biệt, ứng dụng ra sao mà nó quan trọng như vậy?. Thì trong những chuổi bài viết này tôi sẽ cùng các bạn tìm hiểu từ cú pháp cơ bản đến nâng cao cũng như những ví dụ áp dụng để giúp chúng ta hiểu rõ được tầm quan trọng của ngôn ngữ này một cách cụ thể.
Nội dung bài viết

Giới thiệu

JavaScript là một ngôn ngữ lập trình được sử dụng phổ biến để lập trình web cũng như lập trình game trên nền web hiện nay. JavaScript là một ngôn ngữ lập trình được coi như là bắt buộc phải học đối với những người lập trình web. Vậy ngôn ngữ lập trình này có điểm gì đặc biệt, cái hay, ứng dụng ra sao mà nó quan trọng như vậy?. Thì trong những chuổi bài viết về JavaScript này tôi sẽ cùng các bạn tìm hiểu từ cú pháp cơ bản đến nâng cao cũng như những ví dụ áp dụng để giúp chúng ta hiểu rõ được tầm quan trọng của ngôn ngữ này một cách cụ thể.

Tiền đề bài viết

Bài viết này trong CHƯƠNG TRÌNH TỰ HỌC JAVASCRIPT của stdio.vn do tác giả Nguyễn Nghĩa tự thiết kế và trình bày.

Đối tượng hướng đến

Những bạn lập trình web đã biết lập trình web với HTML và CSS. Nếu chưa có kiến thức này thì các bạn hãy xem qua chuổi bài viết về HTML trước khi bắt đầu những bài viết về JavaScript.

Trong những bài viết về JavaScript tôi sẽ sử dụng Editor Nodepad có sẵn trong Windows để soạn thỏa mã JavaScript và trình duyệt Mozilla Firefox để test trong quá trình thực hành.

Tổng quan về NNLT JavaScript

Cũng giống như những ngôn ngữ lập trình khác như C/C++, C# thì JavaScript có cú pháp tương tự, cũng có câu lệnh rẽ nhánh if else, vòng lặp for, while, function, các hàm toán học. Nhưng điểm đặc biệt của JavaScript là chỉ sử dụng cho các ứng dụng chạy trên nền web.

Với JavaScript chúng ta có thể thao tác với các thẻ html một cách linh hoạt và dễ dàng. Chúng ta có thể thay đổi nội dung, những thuộc tính CSS của thẻ html thông qua JavaScript. Hơn nữa, chúng ta có thể sử dụng ngôn ngữ này để lập trình game trên web.

Một số framework nổi tiếng hiện nay được viết bằng JavaScript như JQuery, Cocos2dx-Js.

Một ứng dụng cụ thể mà các bạn có thể thấy đó là làm con mắt theo dõi khi chúng ta di chuyển chuột Đôi Mắt Dõi Theo Con Trỏ Chuột Với Thuần JavaScript của tác giả La Kiến Vinh.

Chèn JavaScript vào trang web

Mã nguồn JavaScript bắt buộc phải nằm trong cặp thẻ đóng mở <script> </script>.

JavaScript là một ngôn ngữ script và mã JavaScript được nhúng vào HTML để có thể thao tác với những thẻ HTML có trong trang web. Và cũng giống css thì để chèn JavaScript vào trang web thì chúng ta có những cách như dưới đây:

Chèn trực tiếp

Chúng ta có thể chèn đoạn mã JS (JavaScript) trực tiếp bằng cách chèn thẻ <script> và nội dung của nó vào giữa thẻ <head> hay <body>.

Ví dụ

Chèn trong thẻ head:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Tổng quan về JavaScript</title>
	<script type="text/javascript">
		//code javascript
	</script>
</head>
<body>

</body>
</html>

Chèn trong thẻ body:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Tổng quan về JavaScript</title>
</head>
<body>
	<script type="text/javascript">
		//code javascript
	</script>
</body>
</html>

Chèn bằng một file .js có sẵn

Với cách này chúng ta sẽ xây dựng một file .js và sau đó chèn vào mã html với cú pháp như sau:

<script language="javascript" src="file_name.js">

Với giá trị của thuộc tính src là đường dẫn tới file .js.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Tổng quan về JavaScript</title>
	<script language="javascript" src="stdio.js" />
</head>
<body>

</body>
</html>

Chương trình Hello World

Sau khi đã tìm hiểu cách sử dụng cũng như cách chèn nó vào trang web thì chúng ta sẽ tiến hành viết chương trình Hello World với ngôn ngữ JavaScript với đoạn mã đơn giản dưới đây:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Tổng Quan Về NNLT JavaScript</title>
</head>
<body>
	<script type="text/javascript">
		alert("Chào mừng bạn đến với Stdio.vn");
	</script>
</body>
</html>

Giải thích:

Chúng ta sẽ nhúng đoạn mã JS vào trong thẻ body:

Hàm alert được xây dựng sẵn trong JavaScript có chức năng là hiện popup với dòng chữ được truyền vào hàm lên màn hình.

Kết quả sau khi chạy với trình duyệt:

ss_1

Lời kết

Trên đây tôi đã điểm qua một số điểm cơ bản về JavaScript cũng như là những cách chèn nó vào trang web. Tuy bài viết này khá đơn giản nhưng nó là tiền đề để chúng ta đi tiếp những bài viết sau. Nếu có bất kì thắc mắc các bạn có thể liên lạc với trực tiếp với tác giả Nguyễn Nghĩa để được giải đáp thắc mắc sớm nhất.

THẢO LUẬN
ĐÓNG