Nếu người xây dựng xây dựng tòa nhà theo lối lập trình viên viết chương trình, thì sau đó chim gõ kiến sẽ đến với việc phá hủy nền văn minh. Eric S. Raymond
STDIO Khi làm việc với console trên Windows tôi đã gặp nhiều vấn đề trong việc hiển thị tiếng Việt cũng như các ký tự đặc trưng đúng như mong muốn. Và bài viết này tôi xin hướng dẫn bạn giải quyết vấn đề này.
Nội dung bài viết

Giới thiệu

Khi làm việc với console trên Windows tôi đã gặp nhiều vấn đề trong việc hiển thị tiếng Việt cũng như các ký tự đặc trưng đúng như mong muốn. Điều này do vấn đề về code page trên màn hình console không tương thích và ta cần thay đổi code page của màn hình console sang code page có thể hiển thị tiếng Việt là được. Trong giới hạn bài viết này tôi sẽ không trình bày rõ về code page mà nó sẽ được tôi chia sẻ trong các bài viết sau.

Code page là gì?

Code page là một bảng dùng để tham khảo một tập ký tự, ví dụ như bảng tham khảo các ký tự tiếng Việt có code page là 1258, tiếng Nhật có code page là 10001, tiếng Thái có code page là 10021, ...

Đặt vấn đề

Không thể hiển thị tiếng Việt trong console

Theo mặc định từ đó các phần mềm sẽ dựa trên code page hiện tại của nó để hiển thị các ký tự phù hợp, Command Prompt là một trong những ứng dụng đó. Tuy nhiên theo mặc định thì Command Prompt có thể kích hoạt không đúng code page mà chúng ta mong muốn.

Cách giải quyết

Để khắc phục vấn đề này ta cần thay đổi code page hiện tại của console sang loại phù hợp.

Code page của một số tập ký tự

 • Tiếng Việt: 1258
 • Tiếng Nhật: 10001
 • Tiếng Trung Quốc: 10002, 10008
 • Tiếng Thái: 10021
 • Tiếng Hi lạp: 10006, 737, 869
 • Unicode: 65000, 65001
 • ASCII extend: 437

Thao tác với code page trên màn hình console

Xem code page hiện tại

CHCP

Ví dụ

xem_code_page_hien_tai_tren_console

Thay đổi code page

CHCP code-page

Ví dụ thay đổi để hiển thị tiếng Việt - CHCP 65001

thay_doi_code_page

Trước khi thay đổi code page sang 65001

hien_thi_tieng_viet_truoc

Sau khi thay đổi code page sang 65001

hien_thi_tieng_viet_sau

Bạn cần hỗ trợ các dự án kết nối không dây?

Quí doanh nghiệp, cá nhân cần hỗ trợ, hợp tác các dự án IoT, kết nối không dây. Vui lòng liên hệ, hoặc gọi trực tiếp 0942.111912.

 • TỪ KHÓA
 • Arduino
 • ESP32
 • ESP8266
 • Wifi
 • Bluetooth
 • Zigbee
 • Raspberry Pi
THẢO LUẬN
ĐÓNG