Có khi nào bạn nhìn thấy 1 hiệu ứng trên phim và chợt nhận ra rằng với các công cụ sẵn có trong Maya dù có cố gắng tổ hợp thế nào cũng không thể tạo ra hiệu ứng đó? Lúc này, bạn hoàn toàn có lý do nghi ngờ rằng, để làm được điều đó bạn cần tìm kiếm nó ở thế giới của lập trình.