Các bước đơn giản thông qua ảnh để chuẩn bị môi trường lập trình C++ - Phần 2: tạo project C/C++ đầu tiên qua 3 bước. Các bước cơ bản như tạo Project như thế này không thể bỏ qua được.