Bài viết hướng dẫn việc cài đặt Python 2.x.x trên môi trường Windows. Bài viết này có thể được áp dụng cho các phiên bản khác nhau của Python. Trong bài viết này tôi sẽ chọn phiên bản Python 2.7.13 để thực hiện cài đăt.
Python Phạm Quốc Huy 2017-06-07 16:05:07

Giới thiệu

Bài viết hướng dẫn cài đặt Python 2.x.x trên môi trường Windows.

Tiền đề bài viết

Bài viết ra đời để phục vụ việc đào tạo của STDIO Training.

Đối tượng hướng đến

Những người mới bắt đầu tiếp cận với ngôn ngữ lập trình Python.

Tải Python

Vào trang https://www.python.org/downloads để tải Python về.

Chọn phiên bản cần tải, ở đây tôi chọn phiên bản Python 2.7.13.

cai_dat_python_2_7_13

Tiền hành cài đặt

Chạy file python-2.7.13.msi vừa tải về. Chọn Next.

cai_dat_python_1

Chọn thư mục chứa Python, nên để mặc định C:\Python27\ và chọn Next.

cai_dat_python_2

Chọn các Add python.exe to Path để gán python.exe vào Path.

cai_dat_python_3

Cuối cùng chọn Finish.

cai_dat_python_4

Kiểm tra việc cài đặt

Sau khi cài đặt xong, chúng ta cần kiểm tra lại việc cài đặt đúng chưa, ta thực hiện như sau.

Mở Comment Line

Sử dụng tổ hợp phím windows + r và gõ cmd để mở Comment Line.

kiem_tra_cai_dat_python_1

Chạy chương trình Python

Trên Command Line gõ python.exe để khởi chạy Python. Nếu kết quả giống với hình bên dưới thì việc cài đặt đã thành công.

kiem_tra_cai_dat_python_2

Tham khảo

https://www.python.org/ - 7/6/2017