Laravel là PHP Framework được nhiều lập trình viên bình chọn là Framework phổ biến nhất năm 2015. Bài viết này giới thiệu bước đầu tiếp cận Laravel framework.
PHP HTML Nguyễn Hồng Sơn 2017-09-04 09:51:34

Giới thiệu

Lavavel là PHP Framework được nhiều lập trình viên bình chọn là Framework phổ biến nhất năm 2015. Bài viết này giới thiệu bước đầu tiếp cận Laravel framework.

Tiền đề bài viết

Việc xây dựng web với Framework hỗ trợ rất nhiều cho các lập trình viên. Tuy nhiên do trên thị trường chưa có quá nhiều tài liệu về Framework nên hơi rắc rối cho những bạn mới bắt đầu. Bài viết hy vọng có thể nhiều bạn quan tâm về Laravel Framework.

Môi trường thử nghiệm

  • Windows 7 64 bit
  • XAMPP PHP 7.18
  • Laravel 5.4

Cài đặt Composer

Laravel sử dụng Composer để quản lý các thư viện phụ thuộc. Vì vậy, trước khi sử dụng Laravel, đảm bảo rằng bạn đã cài đặt Trình soạn thảo trên máy của bạn.

Trong bài này tôi sử dụng cách dễ dàng nhất là tải file Composer-Setup.exe tại đây.

Khởi động file Composer-Setup.exe ta có

Capture

Lựa chọn thư mục cài đặt, ở đây tôi đặt chung với XAMPP

Capture1

Lựa chọn đường dẫn đến phên bản PHP mà bạn muốn sử dụng (Ở đây này tôi dùng PHP 7.18 trên XAMPP)

Capture2

Thiết lập proxy (nếu có)

Capture3

Nhấn Install để cài đặt

Capture4

Sau khi Composer Cài đặt xong nhấn Next và Install để kết thúc.

Capture5

Capture6

Capture7

Cài đặt Laravel

Vào Start menu mở Command Prompt di chuyển đến thư mục htdocs trong XAMPP gõ lệnh cài đặt Laravel như sau:

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel blog

Ở đây 'blog' là tên thư mục cài đặt nên tôi sử thành Laravel5.4

Capture11

Kiểm tra kết quả tại đường dẫn: localhost/laravel5.4/public/

14

Lời kết

Ở bài viết này tôi giới thiệu cách cài đặt Laravel đơn giản nhất dành cho những bạn mới bắt đầu. Rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp để hoàn thiện hơn.