Node.js là một môi trường thực thi mã được viết bằng JavaScript dựa trên Chrome V8 JavaScript Engine, tận dụng ưu điểm của ngôn ngữ JavaScript trong việc xử lý input/output cho phép ta xây dựng các ứng dụng xử lý về phía server.
NodeJS JavaScript Vũ Quang Huy 2017-11-30 20:22:25

Giới thiệu

Thông thường, các đoạn mã được viết bằng JavaScript sẽ được thực thi ở client thông qua trình thông dịch JavaScript tương ứng của mỗi trình duyệt khác nhau. Một trong những ưu điểm của ngôn ngữ JavaScript là mô hình xử lý non-blocking input/output - khi có một yêu cầu truy xuất tài nguyên, ta sẽ truyền vào một callback và khi yêu cầu này được thực hiện xong sẽ gọi callback đã định nghĩa trước đó.

Node.js là một môi trường thực thi mã được viết bằng JavaScript dựa trên Chrome V8 JavaScript Engine, tận dụng ưu điểm của ngôn ngữ JavaScript trong việc xử lý input/output cho phép ta xây dựng các ứng dụng xử lý về phía server.

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn bạn đọc cách cài đặt Node.js và thực thi một đoạn code cơ bản.

Môi trường thử nghiệm

Trong bài viết này, tôi sử dụng hệ điều hành Windows 10 Pro 64-bit và sử dụng Visual Studio Code để soạn thảo mã. Bạn đọc tham khảo cách cài đặt Visual Studio Code tại đây.

Cài đặt Node.js

Tại thời điểm viết bài, phiên bản Node.js LTS mới nhất là 8.9.1. Do tôi sử dụng Windows 64-bit, vì vậy tôi sẽ tải phiên bản Windows Installer (.msi) 64-bit. Các bạn có thể tải tại đây.

File cài đặt sau khi tải xong.

install-nodejs-0

Tiến hành chạy file cài đặt, ta chọn Next để tiếp tục.

install-nodejs-1

Đồng ý với các điều khoản người dùng cuối và chọn Next.

install-nodejs-2

Mặc định, Node.js sẽ được cài đặt ở ổ đĩa C, ta giữ tùy chọn này và chọn Next.

install-nodejs-3

Các tùy chọn của chương trình, tương tự ta giữ tùy chọn này và chọn Next.

install-nodejs-4

Xác nhận lần cuối trước khi cài đặt, ta chọn Install.

install-nodejs-5

Và bắt đầu quá trình cài đặt.

install-nodejs-6

Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, ta chọn Finish.

install-nodejs-7

Để kiểm tra quá trình cài đặt thành công hay không, ta mở cửa sổ console và sử dụng 2 command sau:

  • node -v: hiển thị phiên bản của Node.js
  • npm -v: hiển thị Node Package Manager

Kết quả thực thi như sau.

install-nodejs-8

Viết chương trình đầu tiên

Mở Visual Studio Code và nhập vào nội dung sau

console.log("Hello Node.js");

Và lưu lại với tên gọi hello.js. Để thực thi, ta sử dụng cú pháp: node <filename>.

Ví dụ thực thi file vừa tạo sẽ có kết quả sau.

install-nodejs-9