Để tạo nên một sản phẩm thì khó dựa vào ngôn ngữ thuần túy, chúng ta cần có sự hỗ trợ để phát triển nhanh: kéo, thả và một số tính năng khác, rất may mắn là chúng ta có Qt framework và Qt IDE. Bài viết giới thiệu cho bạn đọc yêu thích ngôn ngữ C++ và dùng nó để tạo nên một sản phẩm hoạt động trên nền tảng Android. Qt framework cung cấp rất nhiều cấu trúc, phương thức, tính năng tạo nên tính đa dạng, phong phú. Ngoài ra, Qt còn hoạt động đa nền tảng.
Android C/C++ Qt Võ Lê Huy 2018-05-14 18:01:56

Giới thiệu

Để tạo nên một sản phẩm thì khó dựa vào ngôn ngữ thuần túy, chúng ta cần có sự hỗ trợ để phát triển nhanh: kéo, thả và một số tính năng khác, rất may mắn là chúng ta có Qt framework và Qt IDE. Bài viết giới thiệu cho bạn đọc yêu thích ngôn ngữ C++ và dùng nó để tạo nên một sản phẩm hoạt động trên nền tảng Android. Qt framework cung cấp rất nhiều cấu trúc, phương thức, tính năng tạo nên tính đa dạng, phong phú. Ngoài ra, Qt còn hoạt động đa nền tảng.

Môi trường thử nghiệm

Cài đặt

Các tệp tin cần thiết trước khi cài đặt

Các tập tin sau khi đã tải về.

android-cpp-1

Giải nén các tập tin như hình dưới vào thư mục Qt (bạn phải cài đặt Qt trước).

android-cpp-2

android-cpp-3

Cài đặt JDK

jdk-install

Cài đặt Android Studio

Tham khảo chi tiết tại bài viết Cài Đặt Môi Trường Lập Trình Android Studio Trên Windows Và Tạo Project Đầu Tiên của tác giả Lê Minh Trung.

Qt MaintenanceTool

Tìm kiếm và chạy tập tin MaintenanceTool sau.

qt-config-1

Next cho đến khi đến màn hình chọn Add or remove components.

qt-config-2

Chọn Android ARMv7 và chọn Next.

qt-config-3

Giao diện sau khi thêm thành công thành phần Android ARMv7.

qt-config-4

Cấu hình Qt IDE

Mở Qt IDE tôi chọn Tools → Option như hình sau.

qt-ide-config-1

Cấu hình như hình sau và có dấu tích màu xanh là bạn đã thành công.

 • JDK location: C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_171
 • Android SDK location: C:\Users\voleh\AppData\Local\Android\Sdk
 • Android NDK location: C:\Qt\android-ndk-r16b

qt-ide-config-2

Lưu ý: Ở những lần cấu hình đầu, tôi đã thất bại vì cài đặt JDK 10, sau khi tôi hạ xuống JDK 8 thì được báo thành công như hình trên.

Ở tab SDK Manager, tôi chọn Android 4.4 → Apply như hình sau.

qt-ide-config-3

Chuyển sang tab AVD Manager → Add tôi có giao diện sau:

qt-ide-config-4

Khởi động máy ảo Android bằng cách chọn máy ảo → Start.

qt-ide-config-5

Sau khi Start, chờ một lúc sẽ có máy ảo như sau:

result-android-1

Ở Qt IDE tôi tạo một project rồi tôi kéo thả Text Edit vào mainwindow.ui và lưu lại như sau:

result-android-2

Lưu ý: Khi tạo project, đến phần chọn Kit Selection bạn hãy chọn Kit dành cho Android. 

Ở tệp tin mainwindow.cpp tôi có đoạn code và lưu lại như sau.

#include "mainwindow.h"
#include "ui_mainwindow.h"
 
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
  QMainWindow(parent),
  ui(new Ui::MainWindow)
{
  ui->setupUi(this);
  ui->textEdit->setText("Welcome to STDIO");
}
 
MainWindow::~MainWindow()
{
  delete ui;
}

Ctrl + R để chạy chương trình, chọn OK ở hình sau.

result-android-3

Kết quả

result-android-4