Nội dung của ISTQB advanced level tập trung vào các kỹ năng sau: xây dựng và quản lý dự án bằng các phép đo; quản lý quy trình dự án test từ việc lập kế hoạch, phân tích, thiết kế, quản lý chạy test, lập báo cáo, quyết định dừng test và quản lý đóng dự án test; dự đoán và quản lý các rủi ro, các vấn đề phát sinh trong quá trình dự án; cải tiến quy trình liên tục; kỹ thuật thiết kế test case nâng cao và tăng hiệu quả test.
ISTQB advanced ISTQB foundation Tạ Thị Thinh 2018-05-24 10:58:19

Giới thiệu

Nội dung của ISTQB advanced level tập trung vào các kỹ năng sau:

 • Xây dựng và quản lý dự án bằng các phép đo (Test metrics).
 • Quản lý quy trình dự án test từ việc lập kế hoạch, phân tích, thiết kế, quản lý chạy test, lập báo cáo, quyết định dừng test và quản lý đóng dự án test.
 • Dự đoán và quản lý các rủi ro, các vấn đề phát sinh trong quá trình dự án.
 • Cải tiến quy trình liên tục.
 • Các kỹ thuật thiết kế test case nâng cao và tăng hiệu quả test.

Trong các kỹ năng này, khá nhiều bạn khi bắt đầu học sẽ cảm thấy bỡ ngỡ bởi 4 kỹ năng đầu tiên hầu như ít bạn được tham gia vào làm và có kinh nghiệm với nó. Phần lớp phải là cấp trưởng phòng, trưởng dự án, quản lý của cả đội tester của một công ty mới thường xuyên làm việc với các kỹ năng này.

Nhưng bạn yên tâm, kinh nghiệm làm việc giúp bạn tiếp cận các vấn đề dễ dàng hơn, hiểu nhanh hơn các nội dung trình bày trong ISTQB advanced level. Nhưng thi vẫn là thi, nó vẫn bám rất sát với sách vở và những nội dung trong tài liệu Syllabus vẫn chiếm khoảng 65%-70% nội dung câu hỏi thi.

Học ISTQB advanced level để giúp bạn mở rộng them các kỹ năng mới trong test, mục đích để giúp bạn chủ động với công việc của mình hơn là đang bị động đối phó với nhiều vấn đề đang phát sinh trong dự án.

10 nội dung thi ISTQB advanced level

 1. Test metrics
 2. Test processes
 3. Test management
 4. Test techniques
 5. Quality characteristics
 6. Review
 7. Defect management
 8. Improvement process
 9. Tools
 10. Skill & communication

Test metrics

Xây dựng phép đo, theo dõi và quản lý dự án bằng các phép đo là kỹ năng cần thiết của người làm quản lý (Test leader, Test manager).

Bạn không thể quản lý cái bạn không đo

Khi không có gì được đo đạc và theo dõi bằng các con số khách quan (test metrics) thì việc quản lý dự án chỉ là định tính (cảm tính của cá nhân). Người quản lý không thể nhận ra những sự thay đổi, chậm trễ, chất lượng xấu từ sớm, chỉ khi vấn đề phát sinh lớn như dự án quá chậm về tiến độ không thể bàn giao, chất lượng bị khách hàng đánh giá không tốt, thậm chí chấm dứt dự án thì không thể cứu vãn.

Vì vậy học về đặc điểm của việc đo đạc, cách sử dụng phép đo trong từng giai đoạn để quản lý dự án và dùng phép đo để đánh giá chất lượng trong ISTQB advanced level được trình bày ở tất cả các chương.

Test processes

ISTQB advanced level trình bày quy trình test rất chi tiết và kỹ lượng, bóc tách từng pha nhỏ của hoạt động test để phân tích và hướng dẫn cách thực hiện. Mục đích để giúp cho bạn hiểu rõ từng sản phẩm, công việc cần phải làm trong từng pha, và có thể điều chỉnh các pha làm việc phù hợp.

Ở phần liên quan đến Test manager thì phần nội dung lên quan đến xây dựng Test plan và test report, test closure được hướng dẫn rất kỹ lưỡng.

Ở phần lien quan đến Test Analysis thì nội dung phần Analysis and Design, implement and execution được trình bày kỹ lưỡng để giúp TA cách triển khai test và mức độ chi tiết của tài liệu phù hợp với loại dự án.

Test management

Là phần liên quan đến quản lý rủi ro và quản lý các issue của dự án test.

Với rủi ro, các bạn được hiểu các hoạt động của quản lý rủi ro, các kỹ thuật xác định và phân tích rủi ro, phương pháp và chiến lược test dựa trên rủi ro để điều chỉnh cho phù hợp.

Dựa vào rủi ro để xác định những điểm sau:

 • Phần nào cần test đầu tiên.
 • Phần nào cần phải test sâu và rộng.
 • Phần nào không cần test nếu không đủ thời gian.
 • Số lượng test case cần bao nhiêu là phù hợp cho từng phần.

Quản lý rủi ro là chủ động phòng tránh, loại trừ đi các nguyên nhân gây ra rủi ro, giảm nhẹ ảnh hưởng nếu nó xảy ra. Test cần chủ động để thực hiện các hoạt động này hơn là bị động khi vấn đề hoặc lỗi phát sinh ra cho khách hàng hoặc công ty của họ, gây thiệt hại cho họ thì cũng là thiệt hại cho bản thân.

Test techniques

Các kỹ thuật test để thiết kế test case hiệu quả, trong đó nhắc lại các kỹ thuật cơ bản và kỹ thuật nâng cao.

Quality characteristics

Giới thiệu về các test liên quan đến đặc tính chất lượng của phần mềm, các loại test khác nhau như security, usability, suitability, reliability.

Review

Quy trình tổ chức review và các kỹ thuật review khác nhau với mục đích khác nhau. Cần phải hiểu rõ quy trình, các công việc thực hiện trong review, các kỹ thuật khác nhau để giúp cho review thành công hơn.

Bạn cũng nhận ra các nguyên nhân làm cho review trong dự án của mình không thể hoặc chưa thành công.

Với Test Analyst, bạn cần học thêm về các loại checklist để review các tài liệu như specification, user story, test case.

Với Techniques Test Analyst bạn học thêm về các loại checklist để review các tài liệu Architecture, Design, Code, Automation test script.

Defect management

Quy trình quản lý defect theo chuẩn IEEE1024, các trạng thái và phân nhóm lỗi để giúp cho việc phân tích tình hình chất lượng và tiến độ, giúp điều chỉnh hoạt động test phù hợp.

Improvement process

Các mô hình khác nhau để cải tiến quy trình test cho một tổ chức. Để lựa chọn được mô hình nào phù hợp thì bạn cần nghiên cứu các bước tiến hành cải tiến và đặc điểm của từng mô hình cải tiến quy trình như là TMMI, TPI Next, TCP, STEP.

Tools

Hiểu về các nhóm tool hỗ trợ cho các hoạt động khác nhau của hoạt động test.

Với Test manager bạn cần quan tâm đến việc đánh giá được giá trị trả ra của từng nhóm tool: mua từ nhà cung cấp, tool open-source hoặc tự xây tool để có sự lựa chọn đúng.

Với Test analyst bạn hiểu đặc điểm và ý nghĩa sử dụng của từng loại tool để nâng cao hiệu quả test.

Với Techniques test analyst bạn hiểu đặc điểm của các tool test giúp tìm ra lỗi từ sớm, từ giai đoạn unit test, integration test.

Skill và communication

Các kỹ năng kỹ thuật và kỹ năng mềm cần thiết của tester và test manager. Giao tiếp một cách hiệu quả với các bên liên quan sẽ giúp bạn làm tốt công việc của mình.

Cần phải làm gì để xây dựng được 1 nhóm làm việc tốt và nâng cao động lực làm việc của các thành viên.