Nghề lập trình Web Front-end chưa bao giờ mất "hot", vẫn phát triển mạnh và là nhu cầu của nhiều doanh nghiệp. Vậy lập trình web front end là gì? Cần học những gì để có thể phát triển ngành nghề này?