Các bước đơn giản thông qua ảnh để chuẩn bị môi trường lập trình C++ - Phần 1: cài đặt Visual Studio qua 4 bước. Visual Studio là một trong những IDE được sử dụng nhiều nhất trong giới lập trình viên.